• Zaključak Gradonačelnika Grada Raba

Zaključak Gradonačelnika Grada Raba

23.08.2016. - 17:51 Grad Rab - Gradonačelnik | Objavio: Admin | pregledano 3830 puta

  • Google+

Dana 3. kolovoza 2016. god. Gradonacčelnik Grada Raba donio je Zaključak, KLASA: 023-01/16-01/91, URBROJ:2169-01-01-16-2 o odabiru K-INDEX d.o.o., OIB: 03334333643, Palmotićeva 32, Zagreb, za prinudnog
upravitelja na području Grada Raba, sukladno raspisanim javnim natječajem od 14. srpnja 2016. godine.​