Odsjek za komunalne poslove

08.04.2013. - 17:49 Grad Rab - Gradska uprava - Komunalno redarstvo | Objavio: Admin | pregledano 16109 puta

  • Google+

Komunalno redarstvo

Adresa: Trg M. Arba 2
Tel: 051/777-460
Faks: 051/725-436
E-mail: .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)

 

Komunalno redarstvo je služba koja obavlja nadzor nad provođenjem i poštivanjem Odluke o komunalnom redu i drugih odluka Gradskog vijeća, vezanih uz komunalno gospodarstvo.

 

Od 1. siječnja 2008. godine stupio je na snagu Prekršajni zakon, kojim je propisano da u nadležnost ovog Odsjeka spada izdavanje obveznih prekršajnih naloga protiv počinitelja prekršaja, propisanih odlukama Gradskog vijeća Grada Raba, vezanih uz područje komunalnog gospodarstva.

Odluka o komunalnom redu po kojoj postupa Komunalno redarstvo objavljena je u Službenim Novinama PGŽ broj: 33/03, 12/03 i 20/08.

Komunalni redari primaju stranke svaki radni dan u vremenu od 8.00 do 9.00 sati i od 14.00 do 15.00 sati na adresi Trg M. Arba 2.

Sve primjedbe i prijave Odsjeku za komunalne poslove, komunalnom redarstvu građani mogu javiti na brojeve telefona:

Prometni redar:

  • Nenad Komadina, tel: 051 772-542

Komunalni redar:

  • Tomislav Verović, tel: 051 777-469, mob: 098 227-358
  • Robert Dumić

 

Nadležnost i ovlasti komunalnog redarstva

Komunalno redarstvo nadzire uređenje naselja, održavanje čistoće javnih površina, korištenje javnih površina, skupljanje, odvoz i postupanje sa sakupljenim komunalnim otpadom, uklanjanje snijega i leda s javnih prometnih površina te uklanjanje protupravno postavljenih predmeta sa javne površine.