Osoba zadužena za nepravilnosti

23.08.2013. - 11:40 Grad Rab - Gradska uprava | Objavio: Admin | pregledano 6329 puta

  • Google+

Na temelju odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 141/06) i članka 34. Statuta Grada Raba („Službene novine PGŽ“ broj 27/09 i 13/13) Gradonačelnica Grada Raba, donosi 19. kolovoza 2013.

 

ODLUKU
o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

 

I

Ovom Odlukom imenuje se Lora Tomulić, dipl.iur., viši stručni suradnik za imovinsko - pravne poslove, osobom zaduženom za nepravilnosti u Gradu Rabu.

Kontakt  podaci osobe zadužene za nepravilnosti :

Telefon : 051/772 - 556
FAX : 051/ 772 - 552
E-mail : .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)        

 

II

Sukladno odredbama članka 36. stavka 2.  Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, Lora Tomulić, dipl.iur. obvezana je :

  1. zaprimati obavijesti o nepravilnostima,
  2. pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima,
  3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15.
    Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika ( „Narodne novine“,broj 70/2012),
  4. surađivati s nadležnom ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je  djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima.   

 

III

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenim novinama PGŽ“ .

 

Klasa:  023-01/13-01/96.
Ur.broj:2169-01-01-13-06-1
Rab, 19. kolovoza   2013.

 

Gradonačelnica
Rosanda Krstinić - Gušćić,prof.