Radno vrijeme

29.07.2013. - 7:35 Grad Rab - Gradska uprava | Objavio: Admin | pregledano 9207 puta

  • Google+

Na temelju članka 5. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Raba (“Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 41/09), gradonačelnik Grada Raba, dana 18. ožujka 2010. godine, donosi

 

O D L U K U
o radnom vremenu i uredovnim danima
u Gradskoj upravi Grada Raba

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se radno vrijeme i uredovni dani za rad sa strankama u Gradskoj upravi Grada Raba.

Članak 2.

Gradska uprava Grada Raba počinje s radom u 7,00 sati , a završava s radom u 15,00 sati.

Članak 3.

Dnevni odmor u tijeku rada traje 30 minuta, a koristi se od 11,00 do 11,30 sati.

Članak 4.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama Gradske uprave Grada Raba određuje se kako slijedi:

  • utorak, srijeda i četvrtak 8,00 - 11,00 i 12,00 - 14,00 sati,
  • petak 8,00 - 11,00 sati,
  • ponedjeljkom se stranke ne primaju (osim pisarnice koja prima stranke 8,00 - 11,00 i 12,00 - 14,00 sati).

Članak 5.

Gradonačelnik i zamjenica gradonačelnika stranke primaju utorkom od 8,00 - 11,00 i od 12,00 - 14,00 sati.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu 22. ožujka 2010. godine i objavit će se na www.rab.hr, putem medija i na oglasnoj ploči Grada Raba.

 

Gradonačelnik
Zdenko Antešić, dipl. ing. el.

Naziv dokumentaPreuzimanje
Odluka o radnom vremenu i uredovnim danima u Gradskoj upravi Grada RabaPreuzmi