Uspostavite kontakt s gradskom upravom Grada Raba

08.04.2013. - 17:22 Grad Rab - Gradska uprava | Objavio: Admin | pregledano 58693 puta

  • Google+

GRAD RAB

 

URED GRADONAČELNIKA

 

Gradonačelnik: Nikola Grgurić, dipl.oec.
E-mail: .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)

 

Tajnica: +385 (0)51 777 480
E-mail: .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)

 

 

UPRAVNI ODJEL UREDA GRADA, INVESTICIJA I RAZVOJA

 

Pročelnik: Denis Deželjin, dipl.ing.
Tel: +385 (0)51 777 482
E-mail: .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)

 

 

ODSJEK UREDA GRADA

 

Voditelj odsjeka: Zvonko Puljar – Matić, dipl.iur.
Tel: +385 (0)51 777 488
E-mail: .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)

 

Nada Žic
Savjetnica za pravne i kadrovske poslove
Tel: +385 (0)51 772 557
E-mail: .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)

 

Damir Kaštelan
Savjetnik za opće i pravne poslove
Tel: +385 (0)51 772 558
E-mail: .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)

 

Branka Staničić Kuparić
Savjetnica za društvene djelatnosti
Tel: +385 (0)51 777 485
E-mail: .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)

 

Irena Ivić
Savjetnica za odnose s javnošću i protokol
Tel: +385 (0)51 777 483
E-mail: .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)

 

Martina Beg
Savjetnica za poslovne i stambene prostore
Tel: +385 (0)51 777 487
E-mail: .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)

    

Pisarnica
Tel: +385 (0)51 777 460

 

 

ODSJEK ZA INVESTICIJE I RAZVOJ

 

Voditelj odsjeka: Ines Pulić, mag.ing.aedif
Tel: +385 (0)51 777 484
E-mail: .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)

 

 

Sniježana Maškarin
Savjetnica za investicije i razvoj
Tel: +385 (0)51 772 547
E-mail: .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)

 

Goran Macolić
Stručni suradnik za gospodarstvo i turizam
Tel: +385 (0)51 777 486
E-mail: .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)

 

 

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE

 

Pročelnica: Martina Španjol,mag.oec.univ.spec.oec
Tel: +385 (0)51 777 461
E-mail: .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)

 

Kristina Dumičić
Savjetnica za proračun i financije
Tel: +385 (0)51 772 551
E-mail: .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)

 

Josipa Tonšić Blagdan
Viši stručni suradnik za proračun i financije
Tel: +385 (0)51 777 465
E-mail: .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)

 

Elada Matahlija Vidas
Stručni suradnik za razrez i naplatu poreza
Tel: +385 (0)51 777 463
E-mail: .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)

 

Petra Valovičić Plješa
Viši referent za financije
Tel: +385 (0)51 777 464
E-mail: .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)

 

Jasna Tomulić
Referent za komunalnu naknadu i spomeničku rentu
Tel: +385 (0)51 777 462
E-mail: .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)

 

Josipa Rubinić
Referent blagajnik - likvidator
Tel: +385 (0)51 777 464
E-mail:.(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)

 

 

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I ZAŠTITU OKOLIŠA

 

Pročelnik: Matko Krstačić, dipl.oec.
Tel: +385 (0)51 777 466
E-mail: .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)

 

Lora Tomulić Matijević
Savjetnica za komunalno-pravne poslove
Tel: +385 (0)51 772 556
E-mail: .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)

 

Darko Marijan
Savjetnik za komunalne poslove
Tel: +385 (0)51 777 468
E-mail: .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)

 

Sašo Markovski
Stručni suradnik za komunalne poslove
Tel: +385 (0)51 772 541
E-mail: .(Morate imati omogućen JavaScript kako biste vidjeli ovu e-mail adresu)

 

Robert Dumić
Komunalni redar
Tel: +385 (0)51 772 542

 

Nenad Komadina
Komunalo-prometni redar
Tel: +385 (0)51 772 542