4. sjednica Gradskog vijeća Grada Raba

23.12.2021. - 16:48 Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin | pregledano 132 puta

  • Google+

 

 

Naziv dokumentaPreuzimanje
Zapisnik sa IV. sjednice Gradskog vijeća Grada RabaPreuzmi
Druge izmjene i dopune Program za kulturu u 2021. - tablicaPreuzmi
Druge izmjene i dopune Program gradnje za 2021. godinuPreuzmi
Prve izmjene Program obrazovanja za 2021. godinuPreuzmi
Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vl. Grada Raba za 2020. godinuPreuzmi
Druge izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021. godinuPreuzmi
Druge izmjene Program za sport u 2021. godini - tablicaPreuzmi
Druge izmjene i dopune javnih potreba u kulturi za 2021. godinuPreuzmi
Druge izmjene i dopune konsolidiranog proračuna za 2021. godinuPreuzmi
Prve izmjne i dopune Programa utroška spomeničke rente za 2021. godinuPreuzmi
Druge izmjene Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2021. godinuPreuzmi
Druge izmjene Programa utroška turističke pristojbe u 2021. godiniPreuzmi
Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o pripremi realizaciji i provedbi EU projekata Aglomeracije, Rab, Supetarska Draga i LoparPreuzmi
IZMJENA PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA NAKNADE ZA ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA U PROSTORU ZA 2021. GODINUPreuzmi