Poziv i dnevni red konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća Grada Raba

11.06.2021. - 11:26 Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin | pregledano 587 puta

  • Google+

          REPUBLIKA HRVATSKA
  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                       GRAD RAB
Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

          

KLASA: 021-05/21-02/01
URBROJ: 2169-01-02/1-21-1
Rab, 10. lipnja 2021.

     

Na temelju članka 87. stavak 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21)

 

SAZIVAM

 

KONSTITUIRAJUĆU SJEDNICU

GRADSKOG VIJEĆA GRADA RABA

 

za petak, 18. lipnja 2021. godine u 8,30 sati

u Zimskom kinu Rab,

Rab, Bobotine 1/A

 

DNEVNI RED

 

  1. Izbor Mandatne komisije
  2. Izvješće Mandatne komisije i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća Svečana prisega članova Gradskog vijeća
  3. Izbor Komisije za izbor i imenovanja
  4. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Raba

 

                             

 

PROČELNIK

Zvonko Puljar-Matić, dipl. iur.

 

DOSTAVITI:

  1. Izabranim vijećnicama i vijećnicima Gradskog vijeća
  2. Gradonačelniku Grada Raba
  3. Pročelnicama i pročelnicima gradskih upravnih odjela    
  4. Medijima
  5. Pismohrana, ovdje