Poziv i materijal za IV. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba - drugi dio

10.12.2021. - 12:02 Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin | pregledano 115 puta

  • Google+

 

 

Naziv dokumentaPreuzimanje
Poziv za drugi dio IV. sjednice Gradskog vijeća Grada Raba (15.12.2021.)Preuzmi
Druge izmjene i dopune konsolidiranog proračuna za 2021. godinuPreuzmi
Druge izmjene i dopune konsolidiranog proračuna za 2021. godinu / obrazloženjePreuzmi
Druge izmjene i dopune Konsolidiranog proraćuna za 2021. godinu / naslovnica i Zaključak gradonačelnikaPreuzmi
Druge izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2021. godinuPreuzmi
Izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Raba za 2020. godinuPreuzmi
Prijedlog Odluke o usvajanju izvješćaPreuzmi
Odluka Turističkog vijeća TZ Grada Raba (06.12.2021.)Preuzmi
DRUGE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA GRADA RABA U KULTURI ZA 2021. GODINUPreuzmi
Prijedlog II. izmjena Programa utroška dijela turističke pristojbe namjenjena poboljšanju boravka turista na području Grada Raba za 2021. godinuPreuzmi
Odluka o davanju suglasnosti - Sporazum za EU projekt Aglomeracija Rab, Sup. Draga i LoparPreuzmi
Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u 2021. godiniPreuzmi
Izmjene Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinuPreuzmi
Prijedlog II. izmjena Programa javnih potreba Grada Raba u sportu za 2021. godinuPreuzmi
Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinuPreuzmi
Prijedlog I. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinuPreuzmi
Prijedlog II. izmjena i dopuna Programa javnih potreba Grada Raba u kulturi za 2021. godinuPreuzmi
Prijedlog prvih izmjena i dopuna Programa utroška spomeničke rente za 2021. godinuPreuzmi