Poziv i materijal za V. sjednicu Gradskog vijeća Grada Raba

22.12.2021. - 17:53 Grad Rab - Gradsko vijeće - Sjednice | Objavio: Admin | pregledano 112 puta

  • Google+

 

 

Naziv dokumentaPreuzimanje
Poziv i dnevni red V. sjednice Gradskog vijeća Grada RabaPreuzmi
Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinuPreuzmi
Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vl. RH na području Grada RabaPreuzmi
KURIKULUM DJEČJEG VRTIĆA PAHULJICA 2021./2022.Preuzmi
Dječji vrtić Pahuljica - Godišnji plan i program rada i Kurikulum 2021./2022.Preuzmi
Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vl. RH na području Grada RabaPreuzmi
Dječji vrtić Pahuljica - Godišnji plan i program rada 2021./2022.Preuzmi
Informacija radi objave javnog natječaja za zakup i za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vl. RH na području Grada RabaPreuzmi
Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Raba za 2022. godinuPreuzmi
Prijedlog Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinuPreuzmi
Analiza stanja sustava Civlne zaštite za 2021. godinuPreuzmi
Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2022. godiniPreuzmi
Program održavanja komunalne infrastrukture u 2022. godiniPreuzmi
Program javnih potreba u sportu za 2022. godinuPreuzmi
Program utroška turističke pristojbe u 2022. godiniPreuzmi
Godišnji plan razvoja sustava CZ za 2022. godinuPreuzmi
Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinuPreuzmi
Program utroška spomeničke rente za 2022. godinuPreuzmi
Program građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinuPreuzmi