• Izbori za vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba 2020.

Izbori za vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba 2020.

07.03.2020. - 7:00 Grad Rab - Izbori za MO | Objavio: Admin | pregledano 2587 puta

  • Google+

     Na temelju članka 61.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17 i 98/19), članka 22. i 74. stavka 4. Statuta Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst, 19/15, 4/18 i 40/18) i članka 4. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 14/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 27. veljače 2020. godine, donosi

 

ODLUKU
o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na
području Grada Raba

 

Članak 1.

     Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Raba i to za:

  1. Vijeće Mjesnog odbora Banjol (za područje naselja Banjol),
  2. Vijeće Mjesnog odbora Barbat (za područje naselja Barbat),
  3. Vijeće Mjesnog odbora Gornja Supetarska Draga (za područje dijela naselja Supetarska Draga),
  4. Vijeće Mjesnog odbora Kampor (za područje naselja Kampor),
  5. Vijeće Mjesnog odbora Mundanije (za područje naselja Mundanije),
  6. Vijeće Mjesnog odbora Palit (za područje naselja Palit),
  7. Vijeće Mjesnog odbora Rab (za područje naselja Rab-stari grad),
  8. Vijeće Mjesnog odbora Donja Supetarska Draga (za područje dijela naselja Supetarska Draga).

 

Članak 2.

     Vijeća mjesnih odbora iz članka 1. ove Odluke, u skladu s odredbom članka 75. Statuta Grada Raba,  imaju, uključujući i predsjednika, 7 članova.

 

Članak 3.

     Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 19. travnja 2020. godine.

 

Članak 4.

     Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat članovima vijeća mjesnih odbora iz članka 1. Odluke.

 

Članak 5.

     Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, a objavit će se i na oglasnoj ploči Grada Raba (Rab, Trg Municipium Arba 2), na web stranici Grada Raba (www.rab.hr) te na lokalnoj radio postaji Radio Rab.

 

KLASA: 023-06/20-01/01
URBROJ: 2169-01-02/7-20-5
Rab, 27. veljače 2020.                       

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

 

Naziv dokumentaPreuzimanje
Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju izbora članova VMOPreuzmi
Lista grupe biračaPreuzmi
Očitovanje kandidataPreuzmi
Stranačka listaPreuzmi
Redosljed izbornih radnji, izbori za VMO 2020Preuzmi
Odluka o raspisivanju izbora za članove VMO 2020Preuzmi
Kandidacijska lista RabPreuzmi
Zbirna kandidacijska lista RabPreuzmi
Kandidacijska lista PalitPreuzmi
Zbirna kandidacijska lista PalitPreuzmi
Kandidacijska lista MundanijePreuzmi
Zbirna kandidacijska lista MundanijePreuzmi
Kandidacijska lista KamporPreuzmi
Zbirna kandidacijska lista KamporPreuzmi
Kandidacijska lista Gornja Supetarska DragaPreuzmi
Zbirna kandidacijska lista Gornja Supetarska DragaPreuzmi
Kandidacijska lista Donja Supetarska DragaPreuzmi
Zbirna kandidacijska lista Donja Supetarska DragaPreuzmi
Kandidacijska lista BarbatPreuzmi
Zbirna kandidacijska lista BarbatPreuzmi
Kandidacijska lista BanjolPreuzmi
Zbirna kandidacijska lista BanjolPreuzmi