KONAČNI REZULTATI IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA RABA PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

20.05.2021. - 12:52 Grad Rab - Lokalni izbori 2021. | Objavio: Admin | pregledano 1343 puta

  • Google+

 

REPUBLIKA HRVATSKA

GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO

GRADA RABA

 

KLASA: 013-03/21-01/18

URBROJ: 2169-01-02/03-21-2

Rab, 19. svibnja 2021.

 

        Na osnovi članka 53. točke 10. i članka 86. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Gradsko izborno povjerenstvo Grada Raba utvrdilo je i objavljuje

 

 

KONAČNE REZULTATE

IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA RABA

PROVEDENIH 16. SVIBNJA 2021.

 

 

I.

Od ukupno 7.219 birača upisanih u popis birača, glasovanju je pristupilo 3.766 birača, odnosno 52,17%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 3.766 birača, odnosno 52,17%. Važećih listića bilo je 3.647, odnosno 96,84%. Nevažećih je bilo 119 listića, odnosno 3,16%.

 

 

II.

Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

 

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ 1.549 glasova 42,47%

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

RAPSKI PUČKI SABOR - RPS

 

 

Nositelj kandidacijske liste: DENIS DEŽELJIN

2.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP 847 glasova 23,22%

 

Nositelj kandidacijske liste: NENAD DEBELIĆ

3.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 344 glasa 9,43%

 

Nositelj kandidacijske liste: ŽELJKO ŠPANJOL

4.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 328 glasova 8,99%

 

Nositelj kandidacijske liste: LUKA GRGURIĆ

5.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA 305 glasova 8,36%

 

Nositelj kandidacijske liste: MARKO SANDALIĆ

6.

DOMOVINSKI POKRET - DP 274 glasa 7,51%

 

Nositelj kandidacijske liste: KRUNO BEG

 

III.

Kandidacijske liste koje su dobile najmanje 5% važećih glasova birača i koje na osnovi članka 84. stavka 1. Zakona sudjeluju u diobi mjesta u Gradskom vijeću Grada Raba su:

 

 

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

RAPSKI PUČKI SABOR - RPS

 

Nositelj kandidacijske liste: DENIS DEŽELJIN

 

2.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

Nositelj kandidacijske liste: NENAD DEBELIĆ

 

3.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: ŽELJKO ŠPANJOL

 

4.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: LUKA GRGURIĆ

 

5.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: MARKO SANDALIĆ

 

6.

DOMOVINSKI POKRET - DP

Nositelj kandidacijske liste: KRUNO BEG

 

IV.

Na osnovi članaka 84. i 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile sljedeći broj mjesta u Gradskom vijeću Grada Raba:

 

 

 

1.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

RAPSKI PUČKI SABOR - RPS

 

Nositelj kandidacijske liste: DENIS DEŽELJIN

dobila je 6  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

1.

DENIS DEŽELJIN

2.

ŽELJKO DUMIČIĆ

3.

KRISTINA DUNDOVIĆ

4.

MARTINA KORDIĆ

5.

ELVIS GRCE

6.

DARKO ŠTOKIĆ

 

 

2.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

Nositelj kandidacijske liste: NENAD DEBELIĆ

dobila je 3  mjesta te su s ove kandidacijske liste izabrani:

1.

NENAD DEBELIĆ

2.

MILAN DUDIĆ

3.

DAMIR BRUSIĆ

 

 

3.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: ŽELJKO ŠPANJOL

dobila je 1  mjesto te je s ove kandidacijske liste izabran:

1.

ŽELJKO ŠPANJOL

 

 

4.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: LUKA GRGURIĆ

dobila je 1  mjesto te je s ove kandidacijske liste izabran:

1.

LUKA GRGURIĆ

 

 

5.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: MARKO SANDALIĆ

dobila je 1  mjesto te je s ove kandidacijske liste izabran:

1.

MARKO SANDALIĆ

 

 

6.

DOMOVINSKI POKRET - DP

Nositelj kandidacijske liste: KRUNO BEG

dobila je 1  mjesto te je s ove kandidacijske liste izabran:

1.

KRUNO BEG

 

 

 

PREDSJEDNICA

GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

GRADA RABA

LAURA PULJAR-MATIĆ