• Pravovaljane kandidacijske liste za Gradonačelnika Grada Raba

Pravovaljane kandidacijske liste za Gradonačelnika Grada Raba

05.05.2017. - 12:24 Grad Rab - Lokalni izbori 2017. | Objavio: Admin | pregledano 3630 puta

 • Google+

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA RABA

KLASA: 013-02/17-01/02
URBROJ: 2169-01-02/3-17-1
RAB, 4. svibnja 2017.

 

Na osnovi članka 22. stavka 1. i 2. te članka 53. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RABA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP, HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS, PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

 

PRAVOVALJANU KANDIDATURU
ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA RABA

 

Kandidat:

NENAD DEBELIĆ, dipl. ing. str.; BANJOL, BANJOL 755/B; rođ. 26.05.1984; OIB: 18238930241; M

Zamjenik kandidata:

KRUNO MATIĆ, dipl. oec.; BANJOL, BANJOL 631; rođ. 28.03.1966; OIB: 87712782945; M

 

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS

PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU

Predlagatelj:

 

 

 

 

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA RABA

LAURA PULJAR-MATIĆ

 

 

 

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA RABA

KLASA: 013-02/17-01/01
URBROJ: 2169-01-02/3-17-1
RAB, 4. svibnja 2017.

 

Na osnovi članka 22. stavka 1. i 2. te članka 53. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RABA, odlučujući o prijedlogu predlagatelja HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS, RAPSKI PUČKI SABOR - RPS, utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje

 

PRAVOVALJANU KANDIDATURU
ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA RABA

 

Kandidat:

NIKOLA GRGURIĆ; BANJOL, BANJOL 408/A; rođ. 11.09.1973; OIB: 40047572844; M

Zamjenik kandidata:

DENIS DEŽELJIN; PALIT, PALIT 104/A; rođ. 10.02.1964; OIB: 60240690404; M

 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

RAPSKI PUČKI SABOR - RPS

Predlagatelj:

 

 

 

 

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA RABA

LAURA PULJAR-MATIĆ

 

 

 

 

 


 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA RABA

KLASA: 013-02/17-01/03
URBROJ: 2169-01-02/3-17-1
RAB, 5. svibnja 2017.

 

Na osnovi članka 53. točke 4. i članka 25. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne novine", broj 144/12 i 121/16), Gradsko izborno povjerenstvo Grada RABA, sastavilo je i objavljuje

 

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA
ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA RABA

 

 1. Kandidat: NENAD DEBELIĆ, dipl. ing. str.
  1. Zamjenik kandidata: KRUNO MATIĆ, dipl. oec.
  2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
  3. HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
  4. PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
  5. HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
    
 2.  Kandidat: NIKOLA GRGURIĆ
  1. Zamjenik kandidata: DENIS DEŽELJIN
  2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
  3. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
  4. RAPSKI PUČKI SABOR - RPS

 

 

 

 

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA RABA

LAURA PULJAR-MATIĆ