ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA RABA

20.02.2015. - 19:46 Grad Rab - Lokalni izbori 2015. | Objavio: Admin | pregledano 5601 puta

 • Google+

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA RABA

KLASA: 013-01/15-01/06
URBROJ: 2169-01-04-02/2-15-1
RAB, 20. veljače 2015.

 

Na temelju članka 23. i čl. 24. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Gradsko izborno povjerenstvo Grada RABA, sastavilo je 

 

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA RABA

 

 

 1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
  RAPSKI PUČKI SABOR - RPS
  HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
  HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
  Nositelj liste: BORIS BAČIĆ, dr.med.
   
 2. HRVATSKI LABURISTI - STRANKA RADA
  Nositelj liste: MLADEN TRAVAŠ
   
 3. KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA
  Nositelj liste: ZDENKO MATIJEVIĆ, dipl.iur.
   
 4. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
  HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
  PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
  HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
  NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI

  ​Nositeljica liste: ROSANDA KRSTINIĆ-GUŠĆIĆ, prof.
 5. ŽIVI ZID
  ​Nositelj liste: MARIN ŠIMIČIĆ

 

 

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA RABA

LAURA PULJAR MATIĆ