ZBIRNA LISTA PRAVOVALJANIH KANDIDATURA ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA RABA

20.02.2015. - 11:32 Grad Rab - Lokalni izbori 2015. | Objavio: Admin | pregledano 4881 puta

  • Google+

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA RABA

KLASA: 013-02/15-01/03
URBROJ: 2169-01-04-02/2-15-1
RAB, 20. veljače 2015.

 

Na temelju članka 23. i čl. 25. Zakona o lokalnim izborima ("Narodne Novine", broj 144/12),   Gradsko izborno povjerenstvo Grada RABA, sastavilo je 

 

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA
ZA IZBOR GRADONAČELNIKA GRADA RABA

 

1. Kandidat: NIKOLA GRGURIĆ, dipl.oec.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
RAPSKI PUČKI SABOR - RPS
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STARČEVIĆ - HSP AS
Zamjenik kandidata: DENIS DEŽELJIN, dipl.ing.

2. Kandidatkinja: ROSANDA KRSTINIĆ-GUŠĆIĆ, prof.

SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI - HNS
PRIMORSKO GORANSKI SAVEZ - PGS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA - HSU
NARODNA STRANKA - REFORMISTI - REFORMISTI
Zamjenik kandidatkinje: NENAD DEBELIĆ, dipl.ing.

 

 

 

PREDSJEDNIK
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA RABA

LAURA PULJAR MATIĆ