IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 76. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

17.12.2019. - 15:53 Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin | pregledano 1805 puta
zadnja promjena: 17.12.2019. u 15:55

  • Google+

IZJAVA O POSTOJANJU / NE POSTOJANJU SUKOBA INTERESA U SMISLU ČLANKA 76. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (Narodne novine, broj 120/16 – dalje u tekstu ZJN 2016)

Preuzimanje/Download: Izjava 01 | Izjava 02 |