Izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu

13.06.2016. - 14:38 Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin | pregledano 2823 puta
zadnja promjena: 29.09.2017. u 16:20

  • Google+

Plan nabave donosi se za proračunsku 2016. godinu, a obuhvaća nabavu roba, usluga i radova, sadrži podatke o predmetu nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, vrsti postupka javne nabave, podacima o sklapanju ugovora ili okvirnog sporazuma, planiranom početku postupka, planiranom trajanju ugovora, te napomeni (ako je potrebna)...

Preuzimanje/Download: Izmjene i dopune plana nabave za 2016. godinu |