Plan nabave za 2016. godinu

22.01.2016. - 13:31 Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin | pregledano 3361 puta
zadnja promjena: 29.09.2017. u 16:24

  • Google+

Plan nabave donosi se za proračunsku 2016. godinu, a obuhvaća nabavu roba, usluga i radova, sadrži podatke o predmetu nabave, procijenjenoj vrijednosti nabave, vrsti postupka javne nabave, podacima o sklapanju ugovora ili okvirnog sporazuma, planiranom početku postupka, planiranom trajanju ugovora, te napomeni (ako je potrebna).

Za nabavu čija je procijenjena vrijednost veća od 20.000,00 kuna, a manja od 200.000,00 kuna za robu i usluge, odnosno 500.000,00 kuna za radove, u Plan nabave unose se samo podaci o predmetu nabave i procijenjenoj vrijednosti nabave.

Plan nabave se tijekom proračunske godine može mijenjati i dopunjavati, a sve izmjene i dopune Plana nabave biti ce vidljivo označene u odnosu na osnovni Plan nabave za 2016. godinu.

Više u priloženom dokumentu:

Preuzimanje/Download: Plan nabave za 2016. godinu |