Postupci jednstavne nabave

Poziv za dostavu ponuda - usluge javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu

30.03.2021. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije: Predmet nabave je pružanje usluge javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu na lokalnoj liniji na relaciji Barbat – Rab – Barbat. Pružanje predmetne usluge i sklapanje ugovora o jednostavnoj nabavi predviđa se na rok od 4 godine...
Preuzimanje/Download: Poziv za dostavu ponuda - ispravak | Izmjena poziva za dostavu ponuda | Poziv za dostavu ponuda |

Poziv za dostavu pnuda (azbest)

19.02.2021. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminPreuzimanje/Download: Poziv za dostavu ponuda - azbest |

Poziv za dostavu pnuda (proširenje)

19.02.2021. Grad Rab - Javni poziv | Objavio: AdminPreuzimanje/Download: Poziv za dostavu ponuda - proširenje | Troškovnik |

Poziv za dostavu ponuda (cement)

19.02.2021. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminPreuzimanje/Download: Javni poziv za dostavu pnuda (cement) | Troškovnik |

Poziv za dostavu ponuda (pijesak)

19.02.2021. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminPreuzimanje/Download: Poziv za dostavu - pijesak | Troškovnik |

Brodska linija Rab - Barbat

06.07.2020. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminPreuzimanje/Download: Poziv - Brodska linija Rab - Barbat |

Poziv za dostavu ponuda (zbrinjavanje azbestnog otpada)

12.02.2020. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminPreuzimanje/Download: Zbrinjavanje azbestnog otpada |