Postupci jednstavne nabave

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA br. 25/2016

13.10.2016. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije: Rekonstrukcija ceste u Palitu
Preuzimanje/Download: Poziv | Troškovnik |

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA br. 24/2016

11.10.2016. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije: Uređenje parkirališta groblja Supetarska Draga
Preuzimanje/Download: Poziv | Troškovnik |

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA br. 23/2016

11.10.2016. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije: Izrada tehničke dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole i izgradnju mrtvačnice i grobnog polja 2 u Sup.Dragi
Preuzimanje/Download: Poziv i dokumentacija |

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA br. 22/2016

07.10.2016. Grad Rab - Javni poziv | Objavio: Admin


Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije: Odabir izvođača radova na Crkvi sv. Katarine
Preuzimanje/Download: Poziv | Troškovnik |

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA br. 21/2016

07.10.2016. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije: Izvođenje građevinskih radova na sanaciji zida na Bobotinama
Preuzimanje/Download: Poziv | Troškovnik |

Poziv na dostavu ponuda br. 16/2016

05.09.2016. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: Admin


Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije: Odabir izvođača radova na Crkvi sv. Katarine
Preuzimanje/Download: Poziv | Troškovnik |

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA POSTUPAK NABAVE br. 15/2016

25.08.2016. | Objavio: Admin


Opis predmeta nabave i tehničke specifikacije: Odabir osiguravatelja za obavljanje poslova osiguranja zgrada i imovine
Preuzimanje/Download: Poziv za dostavu ponuda |

Registar ugovora - 01.01. - 31.07.2016.

19.08.2016. Grad Rab - Javna nabava | Objavio: AdminPreuzimanje/Download: REGISTAR UGOVORA U 2016.GODINI SUKLADNO PROVEDENIM POSTUPCIMA JAVNE NABAVE (OD 01.01.-31.07.) |