Polaganje vijenaca u povodu obilježavanja Dana oslobođenja Raba

10.04.2019. - 16:09 Grad Rab - Najava | Objavio: Admin | pregledano 1050 puta

  • Google+

  R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                     G R A D   R A B

 

Rab, 10. travnja 2019. godine

 

 

Poštovani,

 

Pozivamo Vas da svojom nazočnošću uveličate svečanost polaganja vijenaca u povodu 12. travnja - Dana oslobođenja Raba i to:

 

  • na Središnji križ Gradskog groblja Rab, u petak, 12. travnja 2019. u 8.15 sati
  • u Spomen parku Boškopini, u petak, 12. travnja 2019. u 8.30 sati.

 

S poštovanjem,

 

 

Predsjednik Gradskog vijeća
Željko Peran, mag.ing.agr.,v.r. 
Gradonačelnik
Nikola Grgurić, dipl. oec., v.r.