Rab u mreži malih europskih gradova kulture

01.05.2014. - 10:34 Grad Rab - Najava | Objavio: Admin | pregledano 2576 puta

 • Google+

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
G R A D    R A B

Rab, 30. travnja 2014.

 

Rab u mreži malih europskih gradova kulture

Pozivamo Vas da u ponedjeljak, 05. svibnja 2014. godine u 20,00 sati, te 06. svibnja u 18.00 sati, u Velikoj vijećnici Grada Raba prisustvujete prezentaciji Mreže malih europskih gradova kulture koju će u suradnji s Gradom Rabom održati članovi Međunarodne mreže NGO AdriaticGreeNet

 

Projekt za aktivno europsko građanstvo „I care for… Europe“ (Small European Towns Cultural Network – Mreža malih europskih gradova kulture), povezuje ljude iz lokalnih zajednica diljem Europe radi dijeljenja i razmjene iskustava, mišljenja i vrjednota. Građani Europe na taj način mogu zajedno iznaći konkretna rješenja za održivi razvoj. 

Kroz projekt se nastoji organizirati susrete, razmjene i rasprave europskih građana iz različitih zemalja, a na različite načine, pa je ujedno sudjelovanje u projektu idealna prilika za susret i mogućnost upoznavanja svakodnevnog života građana iz drugih europskih zemalja, razgovora, a često i prijateljstva. 

U projekt su uključene Općina Rakovica/Hrvatska, Općina Bač/Srbija, Općina Čapljina/Bosna i Hercegovina, Općina Aquileia i grad Tarcento/Italija. Projekt  vodi AdriaticGreeNet (Međunarodna mreža nevladinih udruga sa sjedištem u Tarcentu/Italija) u suradnji s lokalnim udrugama i lokalnom zajednicom, a uz pokroviteljstvo svih nacionalnih poveznica za UNESCO u Hrvatskoj, BiH, Srbiji i Italiji.

Opći je cilj projekta „I care for…Europe“ razviti osjećaj europskoga identiteta, poticanje uzajamnog upoznavanja putem međusobnoga dijeljenja zajedničkih vrijednosti, povijesti i kulture među stanovnicima koji žive u četiri europske zemlje. Kao i izgradnja učinkovite mreže malih europskih gradova kulture u jugoistočnoj Europi, a s ciljem održivoga razvoja i očuvanja lokalnoga kulturnog i prirodnoga naslijeđa i to kao čimbenika ekonomskoga i društvenoga rasta na prekograničnoj razini. Mreža je otvorena za priključenje i sudjelovanje drugih lokalnih zajednica sličnih karakteristika, uključujući i one iz drugih država, ne samo u projektu „I care for…Europe“ već i u samoj Mreži. 

Mreža malih europskih gradova kulture omogućit će:

 • međusobne susrete i podjele/razmjene iskustava i dobrih praksi kroz organiziranje zajedničkih sastanaka neprofitnih udruga, škola, privrednih i društvenih organizacija; 
 • međusobno upoznavanje građana iz lokalnih zajednica-članica i njihovoga načina života; 
 • stimuliranje članova na suradnju u različitim projektima-identificiranje mogućih EU tendera i poziva za podnošenje prijedloga zajedničkih razvoja projekta koji se tiču promicanja kulturnog i prirodnog naslijeđa;
 • jačanje procesa sudjelovanja i aktivnog građanstva (aktivno učešće građana) u različitim manifestacijama koje predloži svaka od lokalnih zajednica; 
 • postavljanje zajedničkih transnacionalnih akcija za održivi razvoj područja obuhvaćenih projektom; 
 • razvoj alata i modela prilagođenih aktivnom učešću građana (promicanje usvajanja načela koja su donesena u sklopu Agende 21 za kulturu kroz obuku lokalnih stručnjaka i dionika.

Stoga Vas pozivamo da prisustvujete radionicama koje će se održati 05. i 06. svibnja 2014. godine, u Velikoj vijećnici Grada Raba.

 

Ponedjeljak, 5. svibnja 2014. u 20,00 sati (Gradska vijećnica)

 1. Radionica u sklopu projekta I care for... Europe 

Radionica je namijenjena svim građanima, posebno udrugama otoka Raba (svim udrugama otoka Raba, ne samo udrugama u kulturi), predstavnicima komunalnih društava i turističkih zajednica otoka Raba, te svima onima koji sudjeluju u kreiranju javne politike. 

Program radionice (voditelji Corrado Altran, Italija i Slavica Mendelski, Hrvatska):

 • Presentazione del progetto "I Care For..." promosso da AdriaticGreeNet ed il Club UNESCO di Udine 
 • Presentazione del Network "I Care For Europe", nato lo scorso Dicembre

 

Utorak, 6. svibnja 2014. u 18,00 sati (Gradska vijećnica)

 1. Prezentacija Agende 21 za kulturu:

Program:

 • Presentazione degli obiettivi e contenuti dell'AGENDA21 della Cultura (C. Altran, S. Mendelski) 
 • Rab grad održive kulture - mogućnosti i perspektive (S. Potočnjak)
 • Prijedlog o službenom prihvaćanju Memoranduma o razumijevanju između Grada Raba i ostalih gradova članova Mreže

 

Napomena:

Udruge se u Mrežu mogu uključiti kao partneri na sljedeći način:

Šaljući pismo namjere u kojem se slažu s ciljevima i aktivnostima Mreže, te su voljni surađivati u budućim aktivnostima, bez obzira djeluje li na području članice Mreže ili ne-članice.

Udruge o pristupanju Mreži kao partneri moraju donijeti odluku, a u skladu s Memorandumom o razumijevanju

Djelovanje unutar mreže se može realizirati uključivanjem u već postojeći projekt volonterskih kampova (I care for...) ili kroz prijedlog nekog novog (zajedničkoga) projekta 

Grad Rab se u Mrežu može uključiti kao član na sljedeći način:

 • odlukom o pristupanju 
 • potpisivanjem i prihvaćanjem Memoranduma o razumijevanju 

Tim činom Grad Rab postaje član mreže malih gradova i time se obvezuje:

 • zalagati se za promicanje ciljeva navedenih u Memorandumu (Memorandum u prilogu)
 • podržavati zaključke Agende 21 za kulturu (Agenda u prilogu)