Natječaji u 2016. godini

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE

08.12.2016. Grad Rab - Natječaji 2016 | Objavio: Admin


Preuzimanje/Download: Natječaj za prodaju nekretnine |

NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE MONTAŽNIH OBJEKATA/ŠTANDOVA

15.11.2016. Grad Rab - Natječaji 2016 | Objavio: Admin

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

04.11.2016. Grad Rab - Natječaji 2016 | Objavio: Admin

Javni natječaj za prijam u službu u Grad Rab

19.10.2016. Grad Rab - Natječaji 2016 | Objavio: Admin


Preuzimanje/Download: Upute i obavijesti kandidatima |

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA

09.10.2016. Grad Rab - Natječaji 2016 | Objavio: Admin


Preuzimanje/Download: NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA |

NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU GRADA RABA U 2017. GODINI

23.08.2016. Grad Rab - Natječaji 2016 | Objavio: Admin


Preuzimanje/Download: Dokumentacija | Prijavnica |

NATJEČAJ ZA ODREĐIVANJE PRINUDNOG UPRAVITELJA

14.07.2016. Grad Rab - Natječaji 2016 | Objavio: Admin


Preuzimanje/Download: Dokumentacija |

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

15.06.2016. Grad Rab - Natječaji 2016 | Objavio: Admin


Preuzimanje/Download: NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA |

JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA 2016. GODINU

17.05.2016. Grad Rab - Natječaji 2016 | Objavio: Admin


Preuzimanje/Download: Natječaj - Javna površina "Stari Varoš" | Skica |

POZIV NA DOSTAVU PONUDA br. 8/2016 (Ferali)

13.05.2016. Grad Rab - Natječaji 2016 | Objavio: Admin


Preuzimanje/Download: Dokumentacija |

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

25.04.2016. Grad Rab - Natječaji 2016 | Objavio: Admin


Preuzimanje/Download: Dokumentacija |

NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

01.03.2016. Grad Rab - Natječaji 2016 | Objavio: Admin

JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA 2016. GODINU

19.02.2016. Grad Rab - Natječaji 2016 | Objavio: Admin