Natječaji u 2020. godini

Natječaj za prodaju zemljišta

31.12.2020. Grad Rab - Natječaji 2020 | Objavio: Admin


Preuzimanje/Download: Natječaj |

Javni natječaj za prijam u službu u Grad Rab

04.11.2020. Grad Rab - Natječaji 2020 | Objavio: Admin


Preuzimanje/Download: Natječaj | Podaci vezani uz natječaj |

Javni natječaj za prijem u službu u Grad Rab - savjetnik za komunalne poslove

28.08.2020. Grad Rab - Natječaji 2020 | Objavio: Admin


Preuzimanje/Download: Natječaj | Podaci vezani uz natječaj |

Natječaj za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Mišnjak

27.08.2020. Grad Rab - Natječaji 2020 | Objavio: Admin


Preuzimanje/Download: Natječaj |

Natječaj za financiranje javnih potreba Grada Raba u 2021. godini

19.08.2020. Grad Rab - Natječaji 2020 | Objavio: Admin


Preuzimanje/Download: Natječaj | Prijavnica |

Natječaj za prodaju vozila

08.07.2020. Grad Rab - Natječaji 2020 | Objavio: Admin


Preuzimanje/Download: Dokumentacija |

Natječaj za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Mišnjak

17.06.2020. Grad Rab - Natječaji 2020 | Objavio: Admin

2.  JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA 2020. GODINU

12.06.2020. Grad Rab - Natječaji 2020 | Objavio: Admin

Natječaj za prodaju vozila

09.06.2020. Grad Rab - Natječaji 2020 | Objavio: Admin

Javni natječaj - referent - komunalni redar

27.05.2020. Grad Rab - Natječaji 2020 | Objavio: Admin


Preuzimanje/Download: Podaci vezani uz natječaj za prijem u službu - referent-komunalni redar |

JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA 2020. GODINU

27.04.2020. Grad Rab - Natječaji 2020 | Objavio: Admin