Natječaji u 2022. godini

Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu nagrada Primorsko-goranske županije u 2022. godini

02.12.2022. Grad Rab - Natječaji 2022 | Objavio: Admin


Preuzimanje/Download: Javni poziv |

Javni natječaj za prodaju dijela k.č. 1816, k.o. Kampor

30.11.2022. Grad Rab - Natječaji 2022 | Objavio: Admin


Preuzimanje/Download: Natječaj |

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

02.11.2022. Grad Rab - Natječaji 2022 | Objavio: Admin

Javni natječaj za prijam u službu vježbenika

05.10.2022. Grad Rab - Natječaji 2022 | Objavio: Admin


Preuzimanje/Download: Natječaj | Podaci vezani uz natječaj |

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU SAVJETNIKA ZA KOMUNALNO PRAVNE POSLOVE

15.09.2022. Grad Rab - Natječaji 2022 | Objavio: Admin


Preuzimanje/Download: Oglas | Podaci vezani uz oglas |

NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU GRADA RABA U 2023.  GODINI

12.09.2022. Grad Rab - Natječaji 2022 | Objavio: Admin


Preuzimanje/Download: Natječaj | Prijavnica |

NATJEČAJ I DOKUMENTACIJA ZA PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

11.07.2022. Grad Rab - Natječaji 2022 | Objavio: Admin


Preuzimanje/Download: Javni natječaj | Obrazac ponude | Obrazac 1 | Obrazac 2 | Obrazac 3 | Obrazac 4 |

NATJEČAJ I DOKUMENTACIJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

11.07.2022. Grad Rab - Natječaji 2022 | Objavio: Admin


Preuzimanje/Download: Javni natječaj | Gospodarski program | Obrazac ponude | Obrazac 1 | Obrazac 2 | Obrazac 3 | Obrazac 4 |

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU REFERENTA-KOMUNALNOG REDARA

07.07.2022. Grad Rab - Natječaji 2022 | Objavio: Admin


Preuzimanje/Download: Oglas | Podaci vezani uz oglas |

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU REFERENTA-KOMUNALNOG REDARA

06.07.2022. Grad Rab - Natječaji 2022 | Objavio: Admin


Preuzimanje/Download: Javni natječaj | Podaci vezani uz javni natječaj |

Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti - REFERENT - KOMUNALNI REDAR

20.06.2022. Grad Rab - Natječaji 2022 | Objavio: Admin


Preuzimanje/Download: Natječaj |

Otvoreni natječaj za prodaju zemljišta u Poslovnoj zoni Mišnjak

13.06.2022. Grad Rab - Natječaji 2022 | Objavio: Admin


Preuzimanje/Download: Natječaj |

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU REFERENTA-KOMUNALNOG REDARA

20.05.2022. Grad Rab - Natječaji 2022 | Objavio: Admin


Preuzimanje/Download: Natječaj | Podaci |

Obavijest o javnom otvaranju ponuda

12.05.2022. Grad Rab - Natječaji 2022 | Objavio: Admin

Javni natječaj - viši stručni suradnik ureda Grada Raba

11.05.2022. Grad Rab - Natječaji 2022 | Objavio: Admin


Preuzimanje/Download: Natječaj | Podaci vezani uz natječaj |