JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA 2016. GODINU

19.02.2016. - 15:46 Grad Rab - Natječaji 2016 | Objavio: Admin | pregledano 3014

  • Google+

Na temelju Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje («Službene novine» Primorsko-goranske županije br.11/10,), Odluke o gradskim porezima Grada Raba («Službene novine» Primorsko-goranske županije br.11/10, 21/15) te Zaključka Gradonačelnika Grada Raba, KLASA: 023-01/16-01/16, URBROJ: 2169-01-01-16-01 Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Raba objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA 2016. GODINU

 

Na korištenje se daju slijedeće javne površine:

 

STARI GRAD

 

1. Javna površina Trg Sv. Kristofora 

 

Mjesto broj 0

- za projekciju video spotova

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 4 m²

- cijena: 3.500,00 kn

- lokacija: Trg sv. Kristofora , iza pozornice   

 Skica br. I br. 0.

 

Od broja 1 do broja  10

- za postavljanje štandova

- djelatnost: trgovina neprehrambenih proizvoda - suveniri

- broj mjesta: 10

- površina po štandu: 12 m²

- cijena po štandu: 25.000,00 kn

- lokacija: ispod zidina Granda 

Skica br. I broj: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

 

Od broja 11 do broja  30

- za postavljanje postolja za prodaju (max 1.6 x 1 m)

- djelatnost: za izradu i prodaju nakita, suvenira, tetovaža i sl

- broj mjesta: 21

- površina po mjestu: 3 m²

- cijena: 8.000,00 kn

- lokacija: na podestima ispod zida od Bobotina

Skica br. I broj: 11 A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 i 30

 

 

Od broja 31 do broja  34

- za pripremu i prodaju prehrambenih proizvoda 

- broj mjesta: 6

- površina po mjestu: 2 m²

- cijena: 8.000,00 kn

- lokacija: nulti plato ispod stepenica, kod pozornice i pored kamene kućice Trg. Sv. Kristofora 

Skica br. I: broj 31, 31A, 32, 33, 33A i 34

 

Broj 35

- za postavu kioska

- djelatnost: prodaja tiskovina

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 7 m²

- cijena: 30.000,00 kn

- lokacija: ulaz na trg iz ul. J. Barakovića

Skica br. I: broj 35

 

 

 

Broj 36

- za prodaju slika

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 4 m²

- cijena: 14.000,00 kn

- lokacija: Trg Sv. Kristofora - ispod topa

Skica br. I: broj 36

 

Broj 37

- za prodaju balona (mobilno)

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 2 m²

- cijena: 8.000,00 kn

- lokacija: obala P. Krešimira IV.,

Skica br. I: broj 37

 

2. Javna površina ispod zidina Đardina

 

Broj 38

- za postavljanje postolja za prodaju (max 1.6 x 1 m)

- djelatnost: za izradu i prodaju nakita, suvenira

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 3 m²

- cijena: 8.000,00 kn

- lokacija: pored bunara

Skica br. II: broj 38

 

Broj 39, 40

- za prodaju slika

- broj mjesta: 2

- površina po mjestu: 4 m²

- cijena: 14.000,00 kn

- lokacija: ispod zidina

Skica br. II: broj 39 i 40

 

Broj 41

- za izradu i prodaju slika sprejem

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 4 m²

- cijena: 14.000,00 kn

- lokacija: ispod zidina

Skica br. II: broj 41

 

3. Javna površina Srednja ulica

 

Od broja 61 do broja  64

- za prodaju nakita, suvenira

- broj mjesta: 4

- površina po mjestu: 2 m²

- cijena po mjestu: 8.000,00 kn 

- lokacija: 4 mjesta ispred crkve sv. Antona Padovanskog

Skica br. III: broj: 61, 62, 63 i 64 

 

4. Park Boškopini

 

Broj 69

- za postavu piste za konjiće

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 50 m²

- cijena: 8.000,00 kn

- lokacija: u dječjem igralištu

Skica br. V: broj 69

 

5. Javna površina obala

 

Broj 70

- za pripremu i prodaju prehrambenih proizvoda 

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 2 m²

- cijena: 8.000,00 kn

- lokacija: između cvjetnih otoka

Skica br. VI: broj 70

 

BARBAT

 

6. Javna površina – Barbat 

 

Broj 76

- za postavljanje kioska

- djelatnost: ugostiteljstvo

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 18 m²

- cijena 14.400,00 kn

- lokacija: uz šetnicu 

Skica br.VIII: broj 76

 

Broj 77

- za postavljanje kamene kućice

- djelatnost: agencijska

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 26,25 m²

- cijena 10.300,00 kn

- lokacija: uz D105

Skica br.IX: broj 77

 

Broj 78

- za postavljanje kioska

- djelatnost: trgovina

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 20 m²

- cijena 20.000,00 kn

- lokacija: uz šetnicu Barbat

Skica br.X: broj 78

 

KAMPOR

 

8. Javna površina Kampor Mel

 

Broj 79

- za postavljanje kioska

- djelatnost: ugostiteljstvo

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu:190 m² (terasa+montažni objekt)

- cijena 55.000,00 kn

- lokacija: uz šetnicu

Skica br. XI: broj 79

 

Broj 80

- za postavu sportsko–rekreativnog sadržaja

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 50 m²

- cijena: 5.000,00 kn

- lokacija: uz stazu na plaži Mel

Skica br. XI: broj 80

 

Broj 81

- za postavu kioska

- djelatnost: prodaja neprehrambenih proizvoda, rekvizita za plažu

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu: 10 m²

- cijena: 8.000 kn

- lokacija: uz put na plaži Mel

Skica br. XI: broj 81

 

9. Javna površina Banova vila 

 

Broj 83

- za postavljanje kioska

- djelatnost: ugostiteljstvo

- broj mjesta: 1

- površina po mjestu:  20 m²

- cijena 21.000,00 kn

- lokacija: uz šetnicu

Skica br. XIII

 

 

Sve javne površine daju se na korištenje za tekuću 2016, do 31. prosinca 2016. godine, osim javnih površina na lokaciji Trg sv.Kristofora od rednog broja 1. do rb. 10. koje se daju na korištenje do konca 2018.godine.

Pismene ponude za korištenje javnih površina treba dostaviti u pisarnicu Grada Raba ili poslati poštom na adresu : Povjerenstvo za dodjelu javnih površina - Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab, najkasnije DESET (10) dana od objave natječaja s naznakom - za natječaj.

Ponude moraju sadržavati:

  • osobne podatke (ime i prezime, naziv obrta ili tvrtke s adresom, broj žiro računa i naziv poslovne banke i OIB, kontakt broj), naznaku broja pod kojim se nalazi javna površina za koju se ponuditelj kandidira, te opširan opis asortimana kojeg ponuditelj želi prodavati ili usluga koju želi pružati, 
  • rješenje o upisu u Sudski registar Trgovačkog suda za pravne osobe, odnosno dokaz o registraciji za obavljanje predviđene djelatnosti za fizičke osobe ili potvrdu o članstvu u HDLU.
  • dokaz o uplaćenoj jamčevini u visini 20% traženog iznosa na IBAN HR6223400091836300002, poziv na broj HR 68 7242-OIB.

Povjerenstvo za dodjelu javnih površina će između potpunih i pravovremenih ponuda prihvatiti one čiji ponuditelji udovoljavaju sljedećim kriterijima:

  • interes Grada Raba za određenim sadržajima,
  • mjesto plaćanja poreznih obveza ponuditelja,
  • podmirenje svih obveza prema Gradu Rabu, a posebno u plaćanju korištenja javnih površina i zakupa poslovnih prostora te duga i plaćanja poreza, naknada, doprinosa i sl.
  • prednost imaju ponuđači koji imaju prijavljeno prebivalište i sjedište firme, te obavljanje djelatnosti na području Grada Raba. Ponuđači koji su koristili javne površine i uredno podmirivali svoje obveze prethodnih godina za dodijeljene im površine

 

Natjecatelji su dužni ishoditi odobrenja za obavljanje djelatnosti za sve objekte ugostiteljske namjene.

Skice javnih površina (plan lokacija) mogu se pogledati na oglasnoj ploči Grada Raba, Trg Municipium Arba 2 i na internetskoj stranici Grada Raba www.rab.hr

U vrijeme kada štandovi ne rade, isti moraju biti omotani isključivo tendom bijele boje.

Korisnik je dužan pridržavati se svih propisa o komunalnom redu. Dodijeljene površine ne smiju se širiti i zauzimati više površine od određenih.

U slučaju nepoštivanja propisa o komunalnom redu i službenih osoba koji taj red provode, komunalni redar ovlašten je poduzimati sve zakonom propisane mjere uključujući i uklanjanje privremenog objekta.

Korisnici javnih površina za postavu štandova moraju imati tipske drvene štandove koji se ne smiju dodatno zatvarati te moraju imati tende i suncobrane isključivo bijele boje s grbom Grada Raba s jedne strane te logom i sloganom Otoka Raba s druge strane. Svi korisnici javnih površina moraju biti otvoreni do 09,00 sati.

Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša zaključuje s korisnicima javnih površina Ugovor o korištenju javne površine. Na osnovu tog ugovora Upravni odjel za financije izdaje Rješenje za tekuću godinu o porezu za korištenje javne površine koje dospijeva na naplatu 15 dana od dana primitka rješenja. 

Korisnici javnih površina koji nisu podmirili porez za korištenje javne površine prethodnih godina, ponude istih neće se razmatrati. Štandovi se ne smiju postaviti na javnu površinu bez prisutnosti komunalnog redara, koji o tome sastavlja zapisnik, te Ugovora o najmu javne površine.

Na javnoj površini Srednja ulica zabranjena je postava tendi, dozvoljeni su bijeli suncobrani dimenzije 2mx2m.

Postolja za prodaju slika ne smiju biti viša od 2 metra.

Napomena za korisnike mjesta od br. 31. do br. 34., za pripremu i prodaju prehrambenih proizvoda prednost imaju prehrambeni autohtoni rapski proizvodi.

U slučaju održavanja prigodnih svečanosti ili iz drugih opravdanih razloga, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša može odrediti privremeno uklanjanje objekta s određene lokacije. Takvo uklanjanje ne može trajati duže od 5 dana. Zamjenska lokacija nalazi se na cesti uz „Staru tržnicu“ koja vodi prema gradskom groblju.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.

                            

Upravni odjel za komunalni sustav
i zaštitu okoliša