JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA 2018. GODINU - (Potpisivanje ugovora)

04.04.2018. - 18:07 Grad Rab - Natječaji-2018 | Objavio: Admin | pregledano 1987

 • Google+

Na temelju Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje («Službene novine» Primorsko-goranske županije br.11/10,), Odluke o gradskim porezima Grada Raba («Službene novine» Primorsko-goranske županije br.20/17 i 37/17) te Zaključka Gradonačelnika Grada Raba, KLASA: 023-01/18-01/43, URBROJ: 2169-01-01/18-6 od 3.travnja 2018.g. Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Raba objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA 2018. GODINU

 

Na korištenje se daju slijedeće javne površine:

 

STARI GRAD

 

1. Javna površina Trg Sv. Kristofora

Mjesto broj 1

 • za projekciju video spotova
 • broj mjesta: 1
 • površina po mjestu: 4 m²
 • cijena: 3.500,00 kn
 • lokacija: Trg sv. Kristofora , iza pozornice   

Skica br. I br. 1.

 

2. Javna površina „Stari Varoš“

Od broja 2 do broja  6

 • za postavljanje štanda/kućica
 • djelatnost izrada i prodaja otočnih autohtonih proizvoda i suvenira
 • površina po štandu: 5 m²
 • broj mjesta: 5
 • cijena po štandu: 5.000,00 kn

- lokacija: prema skici u privitku Stari Varoš

 

Od broja 7 do broja 10

 • za postavljanje pultova
 • djelatnost: prodaja voća i povrća - zelena tržnica
 • površina po štandu: 2 m²
 • broj mjesta: 4
 • cijena po štandu: 1.000,00 kn

- lokacija: prema skici u privitku Stari Varoš

 

3. Javna površina Trg Sv. Kristofora

Od broja 11 do broja  25

 • za postavljanje postolja za prodaju (max 1.6 x 1 m)
 • djelatnost: za izradu i prodaju nakita, suvenira, tetovaža i sl
 • broj mjesta: 15
 • površina po mjestu: 3 m²
 • cijena: 8.000,00 kn
 • lokacija: na podestima ispod zida od Bobotina

Skica br. I broj:  11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 i  25

 

Od broja 26 do broja 32

 • za pripremu i prodaju prehrambenih proizvoda
 • broj mjesta: 7
 • površina po mjestu: 2 m²
 • cijena: 8.000,00 kn
 • lokacija: nulti plato ispod stepenica, kod pozornice i pored kamene kućice Trg. Sv. Kristofora

Skica br. I: broj  26, 37, 28, 29, 30 31 i 32

 

Broj 33

 • za prodaju balona (mobilno)
 • broj mjesta: 1
 • površina po mjestu: 2 m²
 • cijena: 8.000,00 kn
 • lokacija: obala P. Krešimira IV.,

Skica br. I: broj 33

 

Broj 34

 • za postavu kioska
 • djelatnost: prodaja tiskovina
 • broj mjesta: 1
 • površina po mjestu: 7 m²
 • cijena: 35.000,00 kn
 • lokacija: ulaz na trg iz ul. J. Barakovića

Skica br. I: broj 34

 

Broj 35

 • za prodaju slika
 • broj mjesta: 1
 • površina po mjestu: 4 m²
 • cijena: 14.000,00 kn
 • lokacija: Trg Sv. Kristofora - ispod topa

Skica br. I: broj 35

 

4. Javna površina ispod zidina Đardina

Broj 36

 • za izradu i prodaju slika sprejem
 • broj mjesta: 1
 • površina po mjestu: 4 m²
 • cijena: 14.000,00 kn
 • lokacija: ispod zidina

Skica br. II: broj 36

 

Broj 37

 • za prodaju slika
 • broj mjesta: 1
 • površina po mjestu: 4 m²
 • cijena: 14.000,00 kn
 • lokacija: ispod zidina

Skica br. II: broj 37

 

5. Javna površina Srednja ulica

Od broja 38 do broja  41

 • za prodaju nakita, suvenira
 • broj mjesta: 4
 • površina po mjestu: 2 m²
 • cijena po mjestu: 8.000,00 kn
 • lokacija: 4 mjesta ispred crkve sv. Antona Padovanskog

Skica br. III: broj: 38, 39, 40 i 41

 

Broj 42

 • za prodaju slika, galerija
 • broj mjesta: 1
 • površina po mjestu: 36 m²
 • cijena po mjestu: 15.000,00 kn
 • lokacija: dvorište zgrade Marinelis, dvor limene glazbe

Skica br. IV: Srednja ulica 10

 

6. Park Boškopini

Broj 43

 • za postavu piste za konjiće
 • broj mjesta: 1
 • površina po mjestu: 50 m²
 • cijena: 8.000,00 kn
 • lokacija: šetnica u parku Boškopini

Skica br. V: broj 43

 

BARBAT

8. Javna površina - Barbat

Broj 44

 • za postavljanje kioska
 • djelatnost: ugostiteljstvo
 • broj mjesta: 1
 • površina po mjestu: 18 m²
 • cijena 14.400,00 kn
 • lokacija: uz šetnicu

Skica br.VI: broj 44

 

KAMPOR

9. Javna površina Kampor Mel

Broj 45

 • za postavu sportsko–rekreativnog sadržaja
 • broj mjesta: 1
 • površina po mjestu: 50 m²
 • cijena: 6.000,00 kn
 • lokacija: uz stazu na plaži Mel

Skica br. VII: broj 45

 

Broj 46

 • za postavu kioska
 • djelatnost: prodaja neprehrambenih proizvoda, rekvizita za plažu
 • broj mjesta: 1
 • površina po mjestu: 10 m²
 • cijena: 9.000,00 kn
 • lokacija: uz put na plaži Mel

Skica br. VII: broj 46

 

10. Javna površina Škver

Broj 47

 • za postavljanje kioska za prodaju neprehrambenih proizvoda, rekvizita za plažu
 • broj mjesta: 1
 • površina po mjestu: 8 m²
 • cijena: 10.000,00 kn
 • lokacija: pored u.o. Škver uz šetnicu

Skica br. VIII: broj 47

 

 

Sve javne površine daju se na korištenje za tekuću 2018, do 31. prosinca 2018. godine.

Pismene ponude za korištenje javnih površina treba dostaviti u pisarnicu Grada Raba ili poslati poštom na adresu : Povjerenstvo za dodjelu javnih površina –  Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab, najkasnije DVANAEST (12) dana od objave natječaja s naznakom – za natječaj.

Ponude moraju sadržavati:

 1. osobne podatke (ime i prezime, naziv obrta ili tvrtke s adresom, broj žiro računa i naziv poslovne banke i OIB, kontakt broj), naznaku broja pod kojim se nalazi javna površina za koju se ponuditelj kandidira, te opširan opis asortimana kojeg ponuditelj želi prodavati ili usluga koju želi pružati,
 2. rješenje o upisu u Sudski registar Trgovačkog suda za pravne osobe, odnosno dokaz o registraciji za obavljanje predviđene djelatnosti za fizičke osobe ili potvrdu o članstvu u HDLU.
 3. dokaz o uplaćenoj jamčevini u visini 20% traženog iznosa na IBAN HR6223400091836300002, poziv na broj HR 68 7242-OIB.

Povjerenstvo za dodjelu javnih površina će između potpunih i pravovremenih ponuda prihvatiti one čiji ponuditelji udovoljavaju sljedećim kriterijima:

 1. interes Grada Raba za određenim sadržajima,
 2. mjesto plaćanja poreznih obveza ponuditelja,
 3. podmirenje svih obveza prema Gradu Rabu, a posebno u plaćanju korištenja javnih površina i zakupa poslovnih prostora te duga i plaćanja poreza, naknada, doprinosa i sl.
 4. prednost imaju ponuđači koji imaju prijavljeno prebivalište i sjedište firme, te obavljanje djelatnosti na području Grada Raba. Ponuđači koji su koristili javne površine i uredno podmirivali svoje obveze prethodnih godina za dodijeljene im površine

 

Natjecatelji su dužni ishoditi odobrenja za obavljanje djelatnosti za sve objekte ugostiteljske namjene.

Skice javnih površina (plan lokacija) mogu se pogledati na oglasnoj ploči Grada Raba, Trg Municipium Arba 2 i na internetskoj stranici Grada Raba www.rab.hr.

U vrijeme kada štandovi ne rade, isti moraju biti omotani isključivo tendom bijele boje.

Korisnik je dužan pridržavati se svih propisa o komunalnom redu. Dodijeljene površine ne smiju se širiti i zauzimati više površine od određenih.

U slučaju nepoštivanja propisa o komunalnom redu i službenih osoba koji taj red provode, komunalni redar ovlašten je poduzimati sve zakonom propisane mjere uključujući i uklanjanje privremenog objekta.

Korisnici javnih površina za postavu štandova moraju imati tipske drvene štandove koji se ne smiju dodatno zatvarati te moraju imati tende i suncobrane isključivo bijele/bež boje. Svi korisnici javnih površina moraju biti otvoreni do 09,00 sati.

Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša zaključuje s korisnicima javnih površina Ugovor o korištenju javne površine. Na osnovu tog ugovora Upravni odjel za financije izdaje Rješenje za tekuću godinu o porezu za korištenje javne površine koje dospijeva na naplatu 15 dana od dana primitka rješenja.

Korisnici javnih površina koji nisu podmirili porez za korištenje javne površine prethodnih godina, ponude istih neće se razmatrati. Štandovi se ne smiju postaviti na javnu površinu bez prisutnosti komunalnog redara, koji o tome sastavlja zapisnik, te Ugovora o najmu javne površine.

Na javnoj površini Srednja ulica zabranjena je postava tendi, dozvoljeni su bijeli suncobrani dimenzije 2m x 2m.

Postolja za prodaju slika ne smiju biti viša od 2 metra.

Napomena za korisnike mjesta od br. 26. do br. 32., za pripremu i prodaju prehrambenih proizvoda prednost imaju prehrambeni autohtoni rapski proizvodi.

U slučaju održavanja prigodnih svečanosti ili iz drugih opravdanih razloga, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša može odrediti privremeno uklanjanje objekta s određene lokacije. Takvo uklanjanje ne može trajati duže od 5 dana. Zamjenska lokacija nalazi se na cesti uz „Staru tržnicu“ koja vodi prema gradskom groblju.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.

 

Upravni odjel za komunalni sustav
i zaštitu okoliša

 


Preuzimanje/Download
POZIV KORISNICIMA NA POTPISIVANJE UGOVORAPreuzmi