JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA 2022. GODINU

25.02.2022. - 15:28 Grad Rab - Natječaji 2022 | Objavio: Admin | pregledano 917

 • Google+

 

Na temelju Odluke o davanju javnih površina na privremeno korištenje («Službene novine» Primorsko-goranske županije br.11/10), Odluke o gradskim porezima Grada Raba («Službene novine» Primorsko-goranske županije br. 20/17, 37/17 i 30/19)  te Zaključka gradonačelnika  Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Raba objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA ZA 2022. GODINU

 

Na korištenje se daju slijedeće javne površine:

 

STARI GRAD

 

1. Javna površina Trg Sv. Kristofora 

Mjesto broj 1

 • broj mjesta: 1
 • za projekciju video spotova
 • površina po mjestu: 4 m²
 • cijena: 4.500,00 kn
 • lokacija: Trg sv. Kristofora , iza pozornice   
 • Skica br. I br. 1.

 

2. Javna površina Trg Sv. Kristofora 

Od broja 1

 • broj mjesta: 10
 • za postavljanje štandova do broja  10
 • djelatnost: trgovina neprehrambenih proizvoda - suveniri
 • površina po štandu: 12 m²
 • cijena po štandu: 26.500,00 kn
 • razdoblje 3 godine
 • lokacija: ispod zidina Granda 
 • Skica br. I broj: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10

 

Od broja 11 do broja  25

 

Od broja 26 do broja  32

 • broj mjesta: 7
 • za pripremu i prodaju prehrambenih proizvoda 
 • površina po mjestu: 2 m²
 • cijena: 8.500,00 kn (za mjesta 26 – 28)
 • cijena: 9.000,00 kn (za mjesta 29 – 32)
 • lokacija:  kod pozornice i pored kamene kućice
 • Trg. Sv. Kristofora 
 • Skica br. I: broj  26, 37, 28, 29, 30 31 i 32

 

Broj 33

 • broj mjesta: 1
 • za prodaju balona (mobilno) i jedne vrste manjih svjetlosno letećih igračaka
 • površina po mjestu: 2 m²
 • cijena: 11.000,00 kn
 • lokacija: obala P. Krešimira IV.,
 • Skica br. I: broj 33

 

Broj 34

 • broj mjesta: 1
 • za postavu kioska
 • djelatnost: prodaja tiskovina
 • površina po mjestu: 7 m²
 • cijena: 37.500,00 kn
 • lokacija: ulaz na trg iz ul. J. Barakovića
 • Skica br. I: broj 34

 

3. Javna površina Srednja ulica

 

Od broja 37 do broja  40 

 •  broj mjesta: 4
 • za prodaju nakita, suvenira
 • površina po mjestu: 2 m²
 • cijena po mjestu: 8.500,00 kn 
 • lokacija: 4 mjesta ispred crkve sv. Antona Padovanskog
 • Skica br. III: broj:37, 38, 39 i 40 

 

Broj 41

 • broj mjesta: 1
 • za prodaju slika, galerija
 • površina po mjestu: 36 m²
 • cijena po mjestu: 16.000,00 kn 
 • lokacija: dvorište zgrade Marinelis, dvor limene glazbe
 • Skica br. IV: Srednja ulica 10  

 

4. Javna površina Obala  Kralja Petra Krešimira IV

 

 Broj 42

 • broj mjesta: 1
 • za iznajmljivanje električnih romobila
 • površina po mjestu 6 m2
 • cijena po mjestu: 3.500,00 kn
 • lokacija : kod udruge branitelja
 • Skica br: XI : broj 42 

 

5. Park Boškopini

 

Broj 43

 • broj mjesta: 1
 • za postavu piste za konjiće
 • površina po mjestu: 50 m²
 • cijena: 9.000,00 kn
 • lokacija: šetnica u parku Boškopini
 • Skica br. V: broj 43

 

6. Javna površina P.C. Mali Palit

 

Broj 44

 • broj mjesta: 1
 • za iznajmljivanje električnih romobila
 • površina 6 m2
 • cijena 3.500,00 kn
 • lokacija: ispred Lože 
 • Skica br: XII : broj 44

 

BANJOL

 

7. Javna površina – Banjol  

 

Broj 45

 • broj mjesta: 1
 • za postavljanje kioska
 • djelatnost: ugostiteljstvo
 • površina po mjestu: 18 m²
 • cijena 26.000,00 kn
 • lokacija: uz šetnicu Banjol Barbat granica
 • Skica br.VI: broj 45

 

KAMPOR

 

8. Javna površina Kampor Mel

 

Broj 46

 • broj mjesta: 1
 • za postavu sportsko–rekreativnog sadržaja
 • površina po mjestu: 50 m²
 • cijena: 7.000,00 kn
 • lokacija: uz stazu na plaži Mel
 • Skica br. VII: broj 46

 

Broj 47

 • broj mjesta: 1
 • za postavu kioska
 • djelatnost: prodaja neprehrambenih proizvoda, rekvizita za plažu
 • površina po mjestu: 10 m²
 • cijena: 10.000,00 kn
 • lokacija: uz put na plaži Mel
 • Skica br. VII: broj 47

 

9. Javna površina Škver

 

Broj 48

 • broj mjesta: 1
 • za postavljanje kioska za prodaju neprehrambenih proizvoda, rekvizita za plažu
 • površina po mjestu: 8 m²
 • cijena: 12.500,00 kn
 • lokacija: pored u.o. Škver uz šetnicu
 • Skica br. VIII: broj 48

 

10. Javna površina Banova vila 

 

Broj 49

 • broj mjesta: 1
 • za postavljanje kioska
 • djelatnost: ugostiteljstvo
 • površina po mjestu:  20 m²
 • cijena 47.000,00 kn
 • razdoblje 5 godina
 • lokacija: uz šetnicu
 • Skica br. XIII

 

BARBAT

 

11. Javna površina – Barbat 

 

Broj 50

 • broj mjesta: 1
 • za postavljanje kioska
 • djelatnost: trgovina
 • površina po mjestu: 20 m²
 • cijena 25.000,00 kn
 • lokacija: uz šetnicu Barbat
 • Skica br.X: broj 50

 

Sve javne površine daju se na korištenje za tekuću 2022, do 31. prosinca 2022. godine, osim za lokacije na Trgu Sv. Kristofora od broja 1 do broja 10 za razdoblje od 3.godine, do 31. prosinca 2024. i lokaciju br. 49 za razdoblje od  5. godina, do 31.prosinca 2026 godine. 

Pismene ponude za korištenje javnih površina treba dostaviti putem e-maila: [email protected] ili poslati poštom na adresu : Povjerenstvo za dodjelu javnih površina –  Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab, najkasnije PETNAEST (15) dana od objave natječaja s naznakom – za natječaj.

Ponude moraju sadržavati:

 1. osobne podatke (ime i prezime, naziv obrta ili tvrtke s adresom, broj žiro računa i naziv poslovne banke i OIB, kontakt broj), naznaku broja pod kojim se nalazi javna površina za koju se ponuditelj kandidira, te opširan opis asortimana kojeg ponuditelj želi prodavati ili usluga koju želi pružati te grafičko rješenje (skica), fotografija i sl. ukoliko je primjenjivo.  
 2. rješenje o upisu u Sudski registar Trgovačkog suda za pravne osobe, odnosno dokaz o registraciji za obavljanje predviđene djelatnosti za fizičke osobe ili potvrdu o članstvu u HDLU.
 3. dokaz o uplaćenoj jamčevini u visini 20% traženog iznosa na IBAN HR6223400091836300002, poziv na broj HR 68 7242-OIB.

 

Povjerenstvo za dodjelu javnih površina će između potpunih i pravovremenih ponuda prihvatiti one čiji ponuditelji udovoljavaju sljedećim kriterijima:

 

 1. interes Grada Raba za određenim sadržajima,
 2. mjesto plaćanja poreznih obveza ponuditelja,
 3. podmirenje svih obveza prema Gradu Rabu, a posebno u plaćanju korištenja javnih površina i zakupa poslovnih prostora te duga i plaćanja poreza, naknada, doprinosa i sl.
 4. prednost imaju ponuđači koji imaju prijavljeno prebivalište i sjedište firme, te obavljanje djelatnosti na području Grada Raba. Ponuđači koji su koristili javne površine i uredno podmirivali svoje obveze prethodnih godina za dodijeljene im površine

 

Natjecatelji su dužni ishoditi odobrenja za obavljanje djelatnosti za sve objekte ugostiteljske namjene.

Skice javnih površina (plan lokacija) mogu se pogledati na internetskoj stranici Grada Raba www.rab.hr. 

U vrijeme kada štandovi ne rade, isti moraju biti omotani isključivo tendom bijele boje.

Korisnik je dužan pridržavati se svih propisa o komunalnom redu. Dodijeljene površine ne smiju se širiti i zauzimati više površine od određenih.

U slučaju nepoštivanja propisa o komunalnom redu i službenih osoba koji taj red provode, komunalni redar ovlašten je poduzimati sve zakonom propisane mjere uključujući i uklanjanje privremenog objekta.

Korisnici javnih površina za postavu štandova moraju imati tipske drvene štandove koji se ne smiju dodatno zatvarati te moraju imati tende i suncobrane isključivo bijele/bež boje. Svi korisnici javnih površina moraju biti otvoreni u 09,00 sati.

 

Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša zaključuje s korisnicima javnih površina Ugovor o korištenju javne površine. Na osnovu tog ugovora Upravni odjel za financije izdaje Rješenje za tekuću godinu o porezu za korištenje javne površine koje dospijeva na naplatu 15 dana od dana primitka rješenja. 

Korisnici javnih površina koji nisu podmirili porez za korištenje javne površine prethodnih godina, ponude istih neće se razmatrati. Štandovi se ne smiju postaviti na javnu površinu bez prisutnosti komunalnog redara, koji o tome sastavlja zapisnik, te Ugovora o najmu javne površine.

Na javnoj površini Srednja ulica zabranjena je postava tendi, dozvoljeni su bijeli suncobrani dimenzije 2m x 2m.

Postolja za prodaju slika ne smiju biti viša od 2 metra.

Napomena za korisnike mjesta od br. 26. do br. 32., za pripremu i prodaju prehrambenih proizvoda prednost imaju prehrambeni autohtoni rapski proizvodi.

U slučaju održavanja prigodnih svečanosti ili iz drugih opravdanih razloga, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša može odrediti privremeno uklanjanje objekta s određene lokacije. Takvo uklanjanje ne može trajati duže od 5 dana. Zamjenska lokacija nalazi se na cesti uz „Staru tržnicu“ koja vodi prema gradskom groblju.

Nepotpune i nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.

 

 

Upravni odjel za komunalni sustav
​i zaštitu okoliša