Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija 2016/2017.

27.10.2016. - 2:54 Grad Rab - Natječaji 2016 | Objavio: Admin | pregledano 2239

 • Google+

 

Na temelju odluke gradonačelnika Grada Raba, KLASA:023-01/16-01/132, URBROJ:2169-01-01-16-1 od 26. listopada  2016. godine, Grad Rab objavljuje

 

N A T J E Č A J
za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku
odnosno akademsku 2016./2017. godinu

 

1. Za školsku odnosno akademsku 2016./2017. godinu, temeljem Odluke uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija ("Službene novine PGŽ" broj 37/13), dodijelit će se petnaset (15) učeničkih stipendija i petnaest (15) studentskih stipendija.

 

2.  Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju: redovni učenici srednjih škola i redovni studenti sveučilišnih i stručnih studija, državljani RH s prebivalištem na području Grada Raba.

 

3. Pravo na kredit nemaju: učenici koji se školuju van Grada Raba za zanimanja za koja je u tekućoj školskoj godini organizirano školovanje na području Grada Raba, učenici i studenti korisnici kredita i / ili stipendija po drugoj osnovi, te studenti stariji od 26 godina.

 

4. Ako se iz jedne obitelji, kao podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendije, javi više djece, koja prema broju bodova na rang listi stječu pravo na dodjelu stipednije, stipendija se dodjeljuje jednom, najbolje rangiranom djetetu, osim u slučaju kada je na listi kandidata ostalo slobodnih mjesta.

 

5. Kandidati za dodjelu stipendije, u roku otvorenom za dostavu prijava, dužni su dostaviti:

 

 • zamolbu
 • uvjerenje MUP-a o prebivalištu
 • uvjerenje o upisu u školu ili fakultet
 • dokaz o prosjeku ocjena prethodne godine školovanja i to za

 

- UČENIKE - PRESLIKU SVJEDODŽBE IZ ŠKOLSKE 2015./2016. GODINE    

- STUDENTE - OVJERENI PRIJEPIS OCJENA SA FAKULTETA ZA PRETHODNU GODINU STUDIRANJA - "SAMO IZ AKADEMSKE 2015./2016. GODINE"

 

 • dokaz o sudjelovanjima ili postignutim rezultatima na natjecanjima u znanju, sportu ili kulturi u školskoj odnosno akademskoj 2015./2016. godini
 • izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (obrazac podignuti u pisarnici ili na web stranici Grada Raba)
 • potvrdu o prihodima za sve punoljetne članove zajedničkog kućanstva za prethodna tri mjeseca (prihod po osnovi rada, naknada pri privremenoj nesposobnosti za rad, porodiljska naknada, mirovina ili dr.)
 • potvrdu Porezne uprave o visini dohotka i primitaka svih članova zajedničkog kućanstva za 2015. godinu
 • uvjerenje Ureda državne uprave u PGŽ - Ispostava Rab, ako se kućanstvo ne bavi turističkom djelatnošću
 • rješenje Centra za socijalnu skrb o ostavrenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, ukoliko ga obitelj ili član zajedničkog kućanstva posjeduje
 • potvrdu ili rješenje o stupnju invalidnosti sudionika, člana zajedničkog kućanstva, u Domovinskom ratu.

 

ROK ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ JE 10 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA     

- ZADNJI DAN PRIJAVE  JE 07. studenog 2016. godine -

 

Natječaj će se objaviti na web stranici Grada Raba, na oglasnoj ploči Grada Raba i u dnevnom tisku "Novi list".

 

Molbu za dodjelu stipendije, s potrebnom dokumentacijom i naznakom „STIPENDIJE“, predati osobno u pisarnicu Grada Raba ili poštom na adresu: Grad Rab, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Trg Municipium Arba 2, 51 280 Rab.

 

NEPOTPUNE I NEPRAVOVREMENE ZAMOLBE NEĆE SE RAZMATRATI 

 

Za dodatne informacije nazvati na telefon 777 485  radnim danom od 13,00 do 15,00 sati.

 

 

GRAD  RAB

 


Preuzimanje/Download
Natječaj za dodjelu stipendija Grada RabaPreuzmi
Izjava o članovima zajedničkog kućanstvaPreuzmi