Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija - 2018./2019.

11.10.2018. - 7:00 Grad Rab - Natječaji-2018 | Objavio: Admin | pregledano 3304

 • Google+

NATJEČAJ JE OBJAVLJEN 11. listopada 2018. godine

 

Na temelju odluke gradonačelnika Grada Raba, KLASA:023-01/18-01/122, URBROJ:2169-01-01-18-1, od 10. listopada  2018. godine, Grad Rab objavljuje

 

N A T J E Č A J
za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku
odnosno akademsku 2018./2019. godinu

 

1. Za školsku odnosno akademsku 2018./2019. godinu, temeljem Odluke uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija („Službene novine PGŽ“ broj 37/13), dodijelit će se petnaset (15) učeničkih stipendija i petnaest (15) studentskih stipendija.

 

2.  Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju: redoviti učenici srednjih škola i redovni studenti sveučilišnih i stručnih studija, državljani RH s prebivalištem na području Grada Raba.

 

3. Pravo na kredit nemaju: učenici koji se školuju van Grada Raba za zanimanja za koja je u tekućoj školskoj godini organizirano školovanja na području Grada Raba, učenici i studenti korisnici kredita i / ili stipendija po drugoj osnovi, te studenti stariji od 26 godina.

 

4. Ako se iz jedne obitelji, kao podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendije, javi više djece, koja prema broju bododva na rang listi stječu pravo na dodjelu stipednije, stipendija se dodjeluje jednom, najbolje rangiranom djetetu, osim u slučaju kada je na listi kandidata ostalo slobodnih mjesta.

 

5. Kandidati za dodjelu stipendije, u roku otvorenom za dostavu prijava, dužni su dostaviti:

 • zamolbu
 • uvjerenje o prebivalištu
 • uvjerenje o upisu u školu ili fakultet
 • dokaz o „prosjeku ocjena samo iz prethodne godine školovanja“ i to za: 
  - UČENIKE – „PRESLIKU SVJEDOŽBE IZ ŠKOLSKE 2017./2018. GODINE
  - STUDENTE - OVJERENI PRIJEPIS OCJENA SA FAKULTETA ZA PRETHODNU GODINU STUDIRANJA - „SAMO IZ AKADEMSKE 2017./2018. GODINE“
 • dokaz o sudjelovanjima ili postignutim rezultatima na natjecanjima u znanju, sportu ili kulturi „samo u školskoj odnosno akademskoj 2017./2018. godini“
 • izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (obrazac podignuti u pisarnici ili na web stranici Grada Raba)
 • potvrdu o prihodima za sve punoljetne članove zajedničkog kućanstva za prethodna tri mjeseca (prihod po osnovi rada, naknada pri privremenoj nesposobnosti za rad, porodiljska naknada, mirovina ili dr.)
 • potvrdu Porezne uprave o visini dohotka i primitaka svih članova zajedničkog kućanstva za 2017. godinu
 • uvjerenje Ureda državne uprave u PGŽ - Ispostava Rab, ako se kućanstvo ne bavi turističkom djelatnošću
 • rješenje Centra za socijalnu skrb o ostavrenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, ukoliko ga obitelj ili član zajedničkog kućanstva posjeduje
 • potvrdu ili rješenje o stupnju invalidnosti sudionika Domovinskog rata, člana zajedničkog kućanstva.

 

ROK ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ JE 10 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA     

ZADNJI  DAN  PRIJAVE  je 22. listopada 2018. godine

 

Natječaj će se objaviti na web stranici Grada Raba, na oglasnoj ploči Grada Raba i u dnevnom tisku „Novi list“.

 

Molbu za dodjelu stipendije, s potrebnom dokumentacijom i naznakom „STIPENDIJE“, predati osobno u pisarnicu Grada Raba ili poštom na adresu: Grad Rab, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Trg Municipium Arba 2, 51 280 Rab.

 

NEPOTPUNE I NEPRAVOVREMENE ZAMOLBE NEĆE SE RAZMATRATI 

 

Za dodatne informacije nazvati na telefon 777 485  radnim danom od 13,00 do 15,00 sati.

 

 

 

GRAD  RAB


Preuzimanje/Download
Izjava o članovima zajedničkog kućanstva i prihodimaPreuzmi