Natječaj za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku odnosno akademsku 2022./2023. godinu

13.10.2022. - 7:00 Grad Rab - Natječaji 2022 | Objavio: Admin | pregledano 690

 • Google+

OBJAVLJENO  13.10.2022.

 

Na temelju odluke gradonačelnika Grada Raba, KLASA: 023-01/22-01/123,URBROJ: 2170-13/01-22-2,od 10. listopada  2022. godine, Grad Rab objavljuje

 


N A T J E Č A J
za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku
odnosno akademsku 2022./2023. godinu


1. Za školsku odnosno akademsku 2022./2023. godinu, temeljem Odluke o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija („Službene novine PGŽ“ broj 37/13), dodijelit će se petnaset (15) učeničkih stipendija i petnaest (15) studentskih stipendija.

2. Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju: redovni učenici srednjih škola i redovni studenti sveučilišnih i stručnih studija, državljani RH s prebivalištem na području Grada Raba.

3. Pravo na kredit nemaju: učenici koji se školuju van Grada Raba za zanimanja za koja je u tekućoj školskoj godini organizirano školovanja na području Grada Raba, učenici i studenti korisnici kredita i / ili stipendija po drugoj osnovi, te studenti stariji od 26 godina. Učenici i studenti čiji članovi obitelji imaju dugovanja prema Gradu Rabu po bilo kojoj osnovi nemaju pravo na stipendiju.

4. Ako se iz jedne obitelji, kao podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendije javi više djece koja prema broju bodova na rang listi stječu pravo na dodjelu stipendije, stipendija se dodjeljuje jednom, najbolje rangiranom djetetu, osim u slučaju kada je na listi kandidata ostalo slobodnih mjesta.

5. Kandidati za dodjelu stipendije, u roku otvorenom za dostavu prijava, dužni su dostaviti:

 • zamolbu
 • uvjerenje o prebivalištu
 • uvjerenje ili potvrdu o upisu u školu ili fakultet
 • dokaz o „prosjeku ocjena iz prethodne godine školovanja“ i to za:

  - UČENIKE - „PRESLIKU SVJEDOŽBE IZ ZADNJE ŠKOLSKE GODINE

  - STUDENTE - OVJERENI PRIJEPIS OCJENA SA FAKULTETA ZA PRETHODNU GODINU STUDIRANJA - „SAMO ZA AKADEMSKU 2021./2022. GODINU
   
 • dokaz o sudjelovanjima ili postignutim rezultatima na natjecanjima u znanju, sportu ili kulturi samo u prethodnoj godini školovanja (2021./2022. godini).
 • izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (obrazac podignuti u pisarnici ili web stranici Grada Raba)
 • potvrdu o prihodima za sve punoljetne članove zajedničkog kućanstva za prethodna tri mjeseca (prihod po osnovi rada, naknada pri privremenoj nesposobnosti za rad, porodiljska naknada, mirovina ili dr.)
 • potvrdu Porezne uprave o visini dohotka i primitaka svih članova zajedničkog kućanstva za 2021. godinu
 • uvjerenje Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj - Ispostava Rab, ako se kućanstvo ne bavi turističkom djelatnošću
 • rješenje Centra za socijalnu skrb o ostavrenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, ukoliko ga obitelj ili član zajedničkog kućanstva posjeduje
 • potvrdu ili rješenje o stupnju invalidnosti sudionika Domovinskog rata, člana zajedničkog kućanstva (ako je invalidnost veća od 80%).

 

ROK ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ JE 10 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA     
 
ZADNJI  DAN  PRIJAVE  JE  24.10.2022.  GODINE
                    
 Natječaj će se objaviti na web stranici Grada Raba i na oglasnim pločama Grada Raba.


Molbu za dodjelu stipendije, s potrebnom dokumentacijom i naznakom „STIPENDIJE“, predati osobno u pisarnicu Grada Raba ili poštom na adresu: Grad Rab, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Trg Municipium Arba 2, 51 280 Rab.


NEPOTPUNE I NEPRAVOVREMENE ZAMOLBE NEĆE SE RAZMATRATI

 

Za dodatne informacije nazvati na telefon 777 485  radnim danom od 13,00 do 15,00 sati.

 

 

GRAD  RAB

 


Preuzimanje/Download
NatječajPreuzmi
Izjava o članovima zajedničkog kućanstvaPreuzmi