NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU GRADA RABA U 2023.  GODINI

12.09.2022. - 8:13 Grad Rab - Natječaji 2022 | Objavio: Admin | pregledano 234

  • Google+

      
       
Temeljem odluke gradonačelnika Grada Raba od dana 09. rujna 2022. godine, KLASA:023-01/22-01/105, URBROJ:2170-13/01-22-1, objavljuje se slijedeći


N  A  T  J  E  Č  A  J
ZA  FINANCIRANJE JAVNIH  POTREBA  NA  PODRUČJU  GRADA  RABA  U  2023.  GODINI


I.

U Proračunu Grada Raba, sukladno financijskim mogućnostima, osigurat će se financijska sredstva za slijedeće programe javnih potreba na području Grada Raba u 2023. godini:


PREDŠKOLSKI ODGOJ
OBRAZOVANJE
KULTURA
SPORT
TEHNIČKA KULTURA
ZDRAVSTVO
SOCIJALNO-HUMANITARNA SKRB


II.

Pravo sudjelovanja na ovom Natječaju imaju sve ustanove, udruge, društva, organizacije, zajednice, klubovi i ostale pravne osobe koje su registrirane i djeluju na području Grada Raba.


III.

Razmatrat će se programi koji će svojim sadržajima poticati:

-  brigu o djeci predškolske dobi
-  aktivnosti iznad državnog pedagoškog standarda u školama
-  programe u izvannastavnim aktivnostima u školama
-  stipendiranje učenika i studenata
- zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb građana iznad standarda, savjetodavnu pomoć obitelji i mladima, skrb o umirovljenicima, potpore udrugama proizašlih iz Domovinskog rata, udrugama invalida, humanitarnim i socijalnim programima udruga
- zaštitu, održavanje i sanaciju spomenika kulture, arheološka istraživanja, programe i manifestacije u kulturi
- djelovanje sportskih klubova, udruga i društva sportske rekreacije, stručnog rada u sportu, promicanje sportsko-rekreativnih aktivnosti građana, održavanje, opremanje i izgradnju sportskih objekata i igrališta
- programe i manifestacije tehničke kulture.

 


IV.

Mjerila i kriteriji za procjenjivanje prijava:

-  financiranje iz više izvora ( vlastiti izvori, županija, država sredstva iz EU fondova,…)
- pravovremeno dostavljena izvješća o radu i financijska izvješća korisnika sredstava u proračunskoj 2022. godini
-  duljina trajanja programskih aktivnosti (prednost će imati višegodišnji programi)
-  značaj programa za očuvanje i promociju kulturne baštine Grada Raba
-  povezanost sa zajednicom, uključenost građana u programe
-  dosadašnja postignuća podnositelja prijave (državna, županijska,…)
-  sudjelovanje osoba s invaliditetom i osoba s posebnim potrebama u programu.


V.

Zahtjevi za sufinanciranje moraju sadržavati:

  1. PRIJAVNICE za predlaganje programa javnih potreba (preuzimaju se u Pisarnici ili na web stranici Grada Raba: www.rab.hr)
  2. Pismeno obrazloženje svih predloženih programa
  3. Troškovnike predloženih programa sa strukturom izvora financiranja obvezno u HRK  i  u EUR (po fiksnom tečaju 1 EUR = 7,53450 HRK)


UDRUGE SU DUŽNE PRILOŽITI IZVADAK IZ REGISTRA UDRUGA I  EVIDENCIJU  ČLANSTVA (ime, prezime, adresu stanovanja).

Kompletni zahtjevi se podnose: neposredno Pisarnici Grada Raba ili poštom na adresu: Grad Rab, Trg Municipium Arba 2,  51 280 Rab,  sa naznakom „Prijavnice za predlaganje programa javnih potreba u 2023. godini-ne otvaraj“.

 

ZADNJI DAN PRIJAVE JE 12. 10. 2022. GODINE

 

VI.

Odluku o financiranju na prijedlog gradonačelnika donosi Gradsko vijeće Grada Raba prilikom usvajanja Proračuna Grada Raba za 2023. godinu i programa javnih potreba Grada Raba za 2023. godinu. Rezultati Natječaja objavit će se putem proračuna u Službenim novinama PGŽ. Po donošenju Proračuna sa korisnicima će se sklopiti Ugovor o  međusobnih prava i obveza.

 

VII.

Neće se razmatrati i uvrstiti u program sufinanciranja u 2023. godini prijave:

  • koje nisu dostavljene u zadanom roku, na propisanoj prijavnici uz tražene privitke
  • koje nisu potpisane i ovjerene od strane ovlaštene osobe podnositelja zahtjeva

 


GRAD RAB
Gradonačelnik, v.r.

 


Preuzimanje/Download
NatječajPreuzmi
PrijavnicaPreuzmi