NATJEČAJ za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto zaposlenika u uredu LAG-a u Rab

16.05.2018. - 12:49 Grad Rab - Natječaji-2018 | Objavio: Admin | pregledano 966

 • Google+

Na temelju članka 32. Statuta Lokalne akcijske grupe „MENTORIDES“, i odluke UO LAG-a od 17.02.2018.,Predsjednik LAG-a „MENTORIDES, objavljuje:

 

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto zaposlenika u uredu LAG-a u Rabu - 1 izvršitelj

 

Ugovor o radu zasniva se na određeno vrijeme, na rok od godinu dana s mogućnošću produljenja ugovora. Probni rok je 90 dana.

Rok za prijavu: 8 dana od objave natječaja

RADNO MJESTO: ZAPOSLENIK/ICA UREDA LAG-A

Poslovi i zadaće:

 • Aktivno sudjeluje u edukacijama u organizaciji LAG-a koje uza cilj imaju njegovo/njeno osposobljavanje
 • zadužen za organizaciju rada ureda,
 • vodi brigu o zakonitosti poslovanja i usklađenosti rada ureda sa svim relevantnim pozitivnim propisima RH,
 • prati i vodi brigu o priljevu i trošenju sredstava u skladu s dobivenim ovlaštenjima od nadležnih tijela,
 • brine o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad,
 • sudjeluje u svim aktivnostima LAG-a „MENTORIDES“
 • Sudjeluje u provedbi mjeru 19 LEADER – CLLD iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. sukladno Pravilnicima o provedbi podmjera iz mjere 19,
 • Sudjeluje u izradi financijskog i programskog izvještavanja prema Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,
 • sudjeluje u procesu provedbe Lokalne razvojne strategije LAG-a MENTORIDESza period 2014. – 2020.,
 • organizira edukacije i radionice za zainteresirane na teme provedbe razvojne strategije, pripreme projektnih ideja, pripreme i provedbe projekata,
 • surađuje s lokalnim i područnim (regionalnim) samoupravama, udrugama, organizacijama, savezima, zadrugama, OPG-ima te ostalim gospodarstvenicima s područja LAG-a,
 • vodi brigu o promoviranju LAG-a kao udruge čiji je osnovni cilj ravnomjerni razvoj područja,
 • organizira i obavlja poslove u svezi pripremanja sjednica Upravnog odbora i Skupštine,
 • obavlja i druge poslove koje mu povjere nadležna tijela LAG-a.

 

Uvjeti:

 • VŠS/VSS agronomske, ekonomske, pravne, šumarske ili druge odgovarajuće struke (potreban dokaz),
 • dobro poznavanje LAG „MENTORIDES“ područja,
 • dobre organizacijske i komunikacijske vještine,
 • izražena sklonost timskom radu,
 • poznavanje rada na računalu,
 • znanje engleskog jezika,
 • vozačka dozvola B kategorije (poželjna mogućnost korištenja vlastitog automobila u službene svrhe).

Obavezna dokumentacija:

 • prijava na natječaj,
 • životopis (CV) u Europass formatu,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • preslika važeće vozačke dozvole. 

Opcionalna dokumentacija:

 • potvrde o položenim tečajevima, završenim školama te odslušanim edukacijama i seminarima.

 

Tekst natječaja objavljuje se na internet stranici LAG-a „MENTORIDES“.

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.

 

Prijave se primaju od 16. 05. do 23. 05. 2018. godine

Prijave s obaveznom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u pismenom obliku u zatvorenoj omotnici na adresu: LAG „MENTORIDES“, Od Špitala 1, 23250 Pag, s naznakom: »NE OTVARAJ, ZA NATJEČAJ« ili elektroničkom poštom na adresu [email protected] sa naslovom elektroničke pošte PRIJAVA ZA RADNO MJESTO U UREDU LAG-a „MENTORIDES“ U  GRADU RABU.

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

LAG zadržava pravo neodabira niti jednog prijavljenog kandidata.

 

Sa kandidatima koji podnesu potpune i pravovremene prijave razgovor (intervju ) obavit će povjerenstvo u sastavu:

 • Antonio Datković, predsjednik LAG-a, Predsjednik povjerenstva
 • Kaštelan Dušan, član UO
 • Ines Pulić, predstavnik JLS Grad Rab

 

Nakon dovršenog postupka odabira, na prijedlog Povjerenstva, konačnu odluku o odabiru kandidata donosi Upravni odbor LAG-a Mentorides.

 

 

Predsjednik LAG „MENTORIDES“
Antonio Datković