Obavijest o javnom otvaranju ponuda

12.05.2022. - 18:22 Grad Rab - Natječaji 2022 | Objavio: Admin | pregledano 138

  • Google+

               REPUBLIKA  HRVATSKA
     PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                           GRAD RAB
Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog
     zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
                   na području Grada Raba

KLASA: 024-05/22-01/02
URBROJ: 2170-13-02/1-22-3
Rab, 12. svibnja 2022.

 

Na temelju članka 7. stavka 2. Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 47/19) i objavljenog Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Raba, KLASA: 024-05/22-01/02, URBROJ: 2170-13-01/1-22-1, Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Raba objavljuje


OBAVIJEST
o javnom otvaranju ponuda


Javno otvaranje ponuda pristiglih na Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Raba, KLASA: 024-05/22-01/02, URBROJ: 2170-13-01/1-22-1, objavljen na oglasnoj ploči Grada Raba i mrežnim stranicama Grada Raba www.rab.hr dana 7. travnja 2022., provest će se


18. svibnja 2022. (srijeda), s početkom u 12,00 sati
u Maloj vijećnici Grada Raba
Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab

 

 

Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Raba