OBAVIJEST O RASPISIVANJU JAVNIH NATJEČAJA

07.04.2022. - 7:00 Grad Rab - Natječaji 2022 | Objavio: Admin | pregledano 385

  • Google+

             REPUBLIKA  HRVATSKA
    PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                         GRAD RAB
Upravni odjel ureda Grada, investicija i razvoja

 

Rab, 7. travnja 2022.

 

OBAVIJEST
o raspisivanju Javnog natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Raba


Na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/2018, 115/2018 i 98/2019) i Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Raba („Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 7/21), Grad Rab objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Raba i Javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Raba.

 

Tekst predmetnih Javnih natječaja s popisom katastarskih čestica koje su predmet zakupa i prodaje s natječajnom dokumentacijom objavljuju se na službenoj internetskoj stranici Grada Raba www.rab.hr te na oglasnoj ploči gradske uprave Grad Raba, Trg Municipium Arba 2, Rab, na dan 4. travnja 2022.

 

Javni natječaji otvoreni su od 7. travnja 2022. do 6. svibnja 2022.

 

Pisane ponude šalju se poštom, preporučeno zaključno s danom 6. svibnja 2022. u zatvorenim omotnicama s naznakom:
NE OTVARAJ – Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države“ na adresu: Grad Rab, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab;
„NE OTVARAJ – Ponuda za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države“ na adresu: Grad Rab, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab.

 


Pročelnik:
Denis Deželjin, dipl. ing., v. r.

 

 

JAVNI NATJEČAJ ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA