Obavijest o testiranju kandidata

05.05.2015. - 19:01 Grad Rab - Natječaji 2015 | Objavio: Admin | pregledano 2909

 • Google+

   R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                        Grad Rab

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

KLASA: 112-01/15-01/01
URBROJ: 2169-01-05/1-15-4
Rab, 5. svibnja  2015. 

 

Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na javni natječaj za imenovanje pročelnika /pročelnica Upravnih odjela Grada Raba

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na javni natječaj za imenovanje pročelnika/pročelnica Upravnih odjela Grada Raba, koji je objavljen u “Narodnim novinama” br. 44/15 od 22. travnja 2015. godine, da će se testiranje održati 

dana, 11. svibnja 2015. godine godine s početkom u 16,00 sati u Maloj vijećnici Grada Raba, Trg Municipium Arba 2, Rab.

 

 

POPIS KANDIDATA

prijavljenih na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem

 

 • Radno mjesto:  PROČELNIK/PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA ZA KOMUNALNI  SUSTAV
 1. Matko Krstačić

 

 • Radno mjesto: PROČELNIK/PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA  ZA FINANCIJE    I POSLOVE UREDA GRADA
 1. Zdenko Matijević
 2. Martina Španjol

 

 • Radno mjesto: PROČELNIK/PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, EU FONDOVE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI
 1. Ines Pulić
 2. Zdenko Matijević
 3. Milena Marijan Peranić

 

 • Radno mjesto: PROČELNIK/PROČELNICA UPRAVNOG ODJELA ZA PRAVNE POSLOVE, UPRAVLJANJE IMOVINOM I PROSTORNO UREĐENJE
 1. Vanja Seršić
 2. Zvonko Puljar - Matić

 

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Za provjeru znanja testiranjem dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.

Smatra se da su kandidati uspješno položili pisani test ako su ostvarili najmanje 50% (5 bodova) na testiranju.

S kandidatima koji su ostvarili 50%  i više  bodova na testiranju provest će se intervju za koji se kandidatima dodjeljuje od 1 do 10 bodova.

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
Predsjednica
Kristina Dundović, oec., v.r.