Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

06.05.2016. - 17:48 Grad Rab - Natječaji 2016 | Objavio: Admin | pregledano 1839

  • Google+

    R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                      Grad Rab

     Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA: 119-03/16-01/06
URBROJ: 2169-01-02/02-16-3
Rab, 6. svibnja 2016. 

 

Obavijest o testiranju kandidata prijavljenih na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

 

Obavještava se kandidat prijavljen na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme od četiri mjeseca, u Grad Rab, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, na radno mjesto REFERENT-KOMUNALNI REDAR  da će se testiranje održati 

 

dana, 13. svibnja  2016. godine  s početkom u 8,00 sati u Maloj vijećnici Grada Raba, Trg Municipium Arba 2, Rab.

 

POPIS KANDIDATA

prijavljenih na oglas  koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom

 

  1. Robert  Dumić 

 

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

                              

Povjerenstvo za provedbu oglasa:
Predsjednik
Zvonko Puljar-Martić, dipl.iur., v.r.