Obavijest o testiranju kandidata prijavljenog na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

19.06.2017. - 17:58 Grad Rab - Natječaji 2017 | Objavio: Admin | pregledano 1267

  • Google+

    R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                          Grad Rab
      Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA: 119-03/17-01/04
URBROJ: 2169-01-03/1-17-3
Rab, 19. lipnja 2017. 

 

Obavijest o testiranju kandidata   prijavljenog  na  oglas za prijam u službu na određeno vrijeme

 

Obavještava se kandidat prijavljen na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme od četiri mjeseca, u Grad Rab, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, na radno mjesto REFERENT-KOMUNALNI REDAR  da će se testiranje održati

 

dana, 27. lipnja 2017. godine  s početkom u 8,00 sati u Maloj vijećnici Grada Raba, Trg Municipium Arba 2, Rab.

 

POPIS KANDIDATA

 

prijavljenih na oglas  koji ispunjavaju formalne uvjete propisane oglasom

 

  1. Robert  Dumić

 

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa
Predsjednica

Martina Španjol, mag.oec.univ.spec.oec., v.r.