Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

27.09.2017. - 13:59 Grad Rab - Natječaji 2017 | Objavio: Admin | pregledano 1210

  • Google+

    R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                          Grad Rab
  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

KLASA: 119-03/17-01/08
URBROJ: 2169-01-02/1-17-3
Rab, 27. rujna 2017. 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu u Grad Rab, Upravni odjel za financije,  1 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme na radno mjesto Viši stručni suradnik za financije koji je objavljen u “Narodnim novinama” br. 93 od 15. rujna 2017. godine, temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), objavljuje

 

Obavijest
o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

 

Testiranje kandidata za radno mjesto Viši stručni suradnik za financije održat će se 3.listopada 2017. godine /UTORAK/ u 10,00 sati u Maloj vijećnici Grada Raba, Trg Municipium Arba 2, Rab.

 

POPIS KANDIDATA

prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete propisane natječajem

  1. JASMINA BUNIĆ
  2. IVA JAKUC
  3. DORIS PIČULJAN

 

Ako kandidat  ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao  prijavu na natječaj.

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja
Predsjednik

Zvonko Puljar-Matić, dipl.iur., vr.