Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti (REFERENT KOMUNALNI REDAR)

10.06.2020. - 21:45 Grad Rab - Natječaji 2020 | Objavio: Admin | pregledano 570

  • Google+

    R E P U B L I K A   H R V A T S K A
   PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                          Grad Rab
    Povjerenstvo za provedbu natječaja

 

KLASA: 112-02/20-01/01
URBROJ: 2169-01-04/1-20-3
Rab, 10. lipnja 2020. 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prijam u službu u Grad Rab, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, na radno mjesto REFERENT-KOMUNALNI REDAR (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od tri mjeseca, objavljuje

 

Obavijest
o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

 

Testiranje će se održati u srijedu, 17. lipnja 2020. s početkom u 8,00 sati na adresi  Trg Municipium Arba 2, Rab, Mala vijećnica.

 

Pravo pristupa imaju kandidati koji ispunjavaju  formalne uvjete iz natječaja.

 

  Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Za provjeru znanja testiranjem dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.

Smatra se da je  kandidat uspješno položio pisani test ako je ostvario najmanje 50% (5 bodova) na testiranju.

 

S kandidatima koji su ostvarili 50% i više od ukupnog broja bodova na testiranju provest će se intervju za koji se kandidatima također dodjeljuje od 1 do 10 bodova.

 

     

Povjerenstvo za provedbu natječaja
Predsjednica

Martina Španjol, mag.oec.univ.spec.oec., v. r.