Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

04.11.2016. - 16:17 Grad Rab - Natječaji 2016 | Objavio: Admin | pregledano 1829

  • Google+

    R E P U B L I K A   H R V A T S K A

  PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                         Grad Rab
 Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

KLASA: 112-02/16-01/03
URBROJ: 2169-01-03/1-16-3
Rab, 4. studenog 2016. 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu u Grad Rab, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti 1 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši stručni suradnik za odnose s javnošću i protokol koji je objavljen u “Narodnim novinama” br. 94 od 19. listopada 2016. godine, temeljem članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08 i 61/11), objavljuje 

 

Obavijest
o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

 

Testiranje  kandidata za radno mjesto viši stručni  suradnik za odnose s javnošću i protokol 

održat će se  10. studenog  2016. godine /ČETVRTAK/ u 12,00 sati u Maloj vijećnici Grada Raba, Trg Municipium Arba 2, Rab.

 

Kandidatkinja  koji ispunjava formalne uvjete propisane natječajem je 

 

IRENA IVIĆ

 

Ako kandidatkinja  ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukla  prijavu na natječaj.

                                              

Predsjednica Povjerenstva
za provedbu javnog natječaja
Martina Španjol, mag.oec.univ.spec.oec., v.r.