Obavijest o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti (REFERENT KOMUNALNI REDAR)

18.03.2019. - 17:05 Grad Rab - Natječaji 2019 | Objavio: Admin | pregledano 769

  • Google+

    R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                          Grad Rab
      Povjerenstvo za provedbu oglasa

KLASA: 112-03/19-01/01
URBROJ: 2169-01-03/1-19-3
Rab, 18. ožujka 2019. 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa  za prijam u službu na određeno vrijeme u Grad Rab, Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša, na radno mjesto REFERENT-KOMUNALNI REDAR (1 izvršitelj, m/ž),  na određeno vrijeme od šest mjeseci  zbog privremenog povećanja opsega poslova, uz probni rad u trajanju od dva mjeseca, objavljuje

 

Obavijest
o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti

 

Testiranje će se održati u utorak, 26. ožujka  2019. godine s početkom u 8,30 sati na adresi  Trg Municipium Arba 2, Rab, Mala  vijećnica.

 

Pravo pristupa ima kandidat koji ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

 

  Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Za provjeru znanja testiranjem dodjeljuje se od 1 do 10 bodova.

Smatra se da je  kandidat uspješno položio  pisani test ako je  ostvario najmanje 50% (5 bodova) na testiranju.

 

S kandidatima koji su ostvarili  50%  i više od ukupnog broja bodova   na testiranju provest će se intervju  za koji se kandidatima također dodjeljuje od 1 do 10 bodova.

 

     

Povjerenstvo za provedbu oglasa

Predsjednica
Martina Španjol, mag.oec.univ.spec.oec., v.r.