Objavljen FLAG natječaj - Mjera 2.B.1. Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja

20.07.2020. - 15:03 Grad Rab - Natječaji 2020 | Objavio: Admin | pregledano 611

  • Google+

Obavještavamo Vas da je dana 17.07.2020. LAGUR Tramuntana objavio 3. FLAG natječaj iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana za razdoblje 2014. - 2020. (LRSR) za dodjelu potpore za provedbu operacija u okviru Mjere 2.B.1. Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja.
 
Ukupan iznos raspoloživih sredstava za sufinanciranje operacija u okviru ovog FLAG natječaja iznosi 58.000,00 € u protuvrijednosti u HRK.
 
Rok za podnošenje prijava teče od 17.08.2020. do 30.09.2020.
 
Prihvatljivi prijavitelji su oni koji imaju sjedište/prebivalište na ribarstvenom području LAGUR-a Tramuntana (Senj, Novalja, Rab, Karlobag i Lopar) te koji su:
- jedinice lokalne samouprave
- koncesionari
- turističke zajednice 
- organizacije civilnog društva
 
Natječajna dokumentacija dostupna je ovdje