Predaja zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja u 2017. godini

15.02.2017. - 13:21 Grad Rab - Natječaji 2017 | Objavio: Admin | pregledano 1566

  • Google+

Dana 19. prosinca 2016. godine Grad Rab zaprimio je od Upravnog odjela za pomorsko dobro promet i veze Primorsko-goranske županije potvrdu o usklađenosti Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Raba za 2017. godinu sa Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Primorsko-goranske županije za 2017. godinu. Sukladno tome Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Grada Raba počinje sa svojim radom, te pozivamo zainteresirane da predaju svoje zahtjeve za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.


Preuzimanje/Download
IzjavaPreuzmi
Obrazac zahtjevaPreuzmi
Uplatnica za obradu zahtjevaPreuzmi
Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom u 2017. godiniPreuzmi
Potvrda na plan upravljanja u 2017. godiniPreuzmi