Predaja zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja u 2018. godini

16.02.2018. - 15:35 Grad Rab - Natječaji-2018 | Objavio: Admin | pregledano 1399

  • Google+

Dana 28. prosinca 2017. godine Grad Rab zaprimio je od Upravnog odjela za pomorsko dobro promet i veze Primorsko-goranske županije potvrdu o usklađenosti Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Raba za 2018. godinu sa Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Primorsko-goranske županije za 2018. godinu. Sukladno tome Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Grada Raba počinje sa svojim radom, te pozivamo zainteresirane da predaju svoje zahtjeve za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.


Preuzimanje/Download
IzjavaPreuzmi
Obrazac zahtjevaPreuzmi
UplatnicaPreuzmi
Plan upravljanja pomorskim dobrom u 2018. godiniPreuzmi
Potvrda na Plan upravljanja pomorskim dobrom u 2018. godiniPreuzmi