Predaja zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja u 2019. godini

18.01.2019. - 16:40 Grad Rab - Natječaji 2019 | Objavio: Admin | pregledano 1374

  • Google+

Dana 14. studenog 2018. godine Grad Rab zaprimio je od Upravnog odjela za pomorsko dobro promet i veze Primorsko-goranske županije potvrdu o usklađenosti Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Raba za 2019. godinu sa Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Primorsko-goranske županije za 2019. godinu. Sukladno tome Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Grada Raba počinje sa svojim radom, te pozivamo zainteresirane da predaju svoje zahtjeve za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.


Preuzimanje/Download
Obrazac zahtjevaPreuzmi
IzjavaPreuzmi
Plan upravljanja pomorskim dobrom u 2019. godiniPreuzmi
UplatnicaPreuzmi
Potvrda na Plan upravljanja pomorskim dobrom u 2019. godiniPreuzmi