Predaja zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja u 2021. godini

21.01.2021. - 17:53 Grad Rab - Natječaji 2021 | Objavio: Admin | pregledano 1001

  • Google+

 

Dana 8. prosinca 2020. godine Grad Rab zaprimio je od Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze Primorsko-goranske županije, Potvrdu o usklađenosti Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Raba za 2021. godinu sa Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Primorsko-goranske županije za 2021. godinu. Sukladno tome Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Grada Raba počinje sa svojim radom, te pozivamo zainteresirane da predaju svoje zahtjeve za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.

 


Preuzimanje/Download
IzjavaPreuzmi
Obrazac zahtjevaPreuzmi
UplatnicaPreuzmi
Plan upravljanja pomorskim dobrom u 2021. godiniPreuzmi
Potvrda na Plan upravljanja pomorskim dobrom u 2021. godiniPreuzmi