Učeničke i studentske stipendije

05.11.2015. - 7:00 Grad Rab - Natječaji 2015 | Objavio: Admin | pregledano 4114

 • Google+

Na temelju odluke gradonačelnika Grada Raba, KLASA:023-01/15-02/109, URBROJ:2169-01-01-15-01, od  4. studenog  2015. godine, Grad Rab objavljuje

 

N A T J E Č A J
za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku
odnosno akademsku 2015./2016. godinu

 

1. Za školsku odnosno akademsku 2015./2016. godinu, temeljem Odluke uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija („Službene novine PGŽ“ broj 37/13), dodijelit će se petnaset (15) učeničkih stipendija i petnaest (15) studentskih stipendija.

2.  Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija imaju redoviti učenici srednjih škola i redovni studenti sveučilišnih i stručnih studija, državljani RH s prebivalištem na području Grada Raba (ne stariji od 26 godina).

3. Ako se iz jedne obitelji, kao podnositelji zahtjeva za dodjelu stipendije, javi više djece, koja prema broju bododva na rang listi stječu pravo na dodjelu stipednije, stipendija se dodjeluje jednom, najbolje rangiranom djetetu, osim u slučaju kada je na listi kandidata ostalo slobodnih mjesta.

 

4. Kandidati za dodjelu stipendije, u roku otvorenom za dostavu prijava, dužni su dostaviti:

 • zamolbu
 • uvjerenje MUP-a o prebivalištu
 • uvjerenje o upisu u školu ili fakultet
 • dokaz o prosjeku ocjena prethodne godine školovanja i to: presliku svjedodžbe za učenike, a za studente ovjereni prijepis ocjena sa fakulteta (samo za prethodnu godinu studiranja, prije upisa u akademsku 2015./2016. godinu)
 • dokaz o sudjelovanjima ili postignutim rezultatima na natjecanjima u znanju, sportu ili kulturi u prethodnoj školskoj odnosno akademskoj godini
 • izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (obrazac podignuti u pisarnici ili na web stranici Grada Raba)
 • potvrdu o prihodima za sve punoljetne članove zajedničkog kućanstva za prethodna tri mjeseca (prihod po osnovi rada, naknada pri privremenoj nesposobnosti za rad, porodiljska naknada, mirovina ili dr.)
 • potvrdu Porezne uprave o visini dohotka i primitaka svih članova zajedničkog kućanstva
 • uvjerenje Ureda državne uprave u PGŽ - Ispostava Rab, ako se kućanstvo ne bavi turističkom djelatnošću
 • rješenje Centra za socijalnu skrb o ostavrenju prava na zajamčenu minimalnu naknadu, ukoliko ga obitelj ili član zajedničkog kućanstva posjeduje
 • potvrdu ili rješenje o stupnju invalidnosti sudionika, člana zajedničkog kućanstva, u Domovinskom ratu

 

Rok za prijavu na Natječaj je 10 dana od dana objave Natječaja.

Natječaj će se objaviti na web stranici Grada Raba, na oglasnoj ploči Grada Raba i u dnevnom tisku „Novi list“.

Molbu za dodjelu stipendije, s potrebnom dokumentacijom i naznakom „STIPENDIJE“, predati osobno u pisarnicu Grada Raba ili poštom na adresu: Grad Rab, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Trg Municipium Arba 2, 51 280 Rab.

 

NEPOTPUNE I NEPRAVOVREMENE ZAMOLBE NEĆE SE RAZMATRATI.

Za sve dodatne informacije nazavti na telefon 777 485 ili 777 460, radnim danom od 13,00 do 15,00 sati.

 


Preuzimanje/Download
Obrazac - Izjava o članovima zajedničkog kućanstvaPreuzmi