Javna rasprava - UPU 43 - Poslovna zona Mišnjak

01.10.2018. - 16:03 Grad Rab | Objavio: Admin | pregledano 1684 puta

  • Google+

          REPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
                    GRAD RAB
  Upravni odjel za prostorno uređenje,
             gospodarstvo i turizam

KLASA: 350-01/17-01/08
URBROJ: 2169-01-05/02-18-19
Rab, 18. rujna 2018.

 

Na temelju članka 96. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13 i 65/17) i Zaključka gradonačelnika Grada Raba, KLASA: 023-01/18-01/111, URBROJ: 2169-01-01-18-5 od 14. rujna 2018. godine, nositelj izrade Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam Grada Raba objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU
o prijedlogu izmjena i dopuna 
Urbanističkog plana uređenja 43 - Poslovna zona Mišnjak 

     

  1. Objavljuje se javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja 43 - Poslovna zona Mišnjak (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

 

  1. Javna rasprava održat će se u trajanju od 15 (petnaest) dana, u razdoblju od 16. listopada 2018. godine do 30. listopada 2018. godine.

 

  1. Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog Plana bit će izložen u Velikoj vijećnici Grada Raba, Trg Municipium Arba 2, radnim danom od 12,00 do 14,00 sati, te na mrežnim stranicama Grada Raba – www.rab.hr .

 

  1. Javno izlaganje radi obrazloženja rješenja iz Prostornog Plana održat će se za sve zainteresirane u petak, 19. listopada 2018. godine s početkom u 12,00 sati u prostoriji Velike vijećnice Grada Raba.

 

  1. Mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili u pisanom obliku dostaviti nositelju izrade na adresu: Grad Rab, Upravni odjel za prostorno uređenje, gospodarstvo i turizam, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab, zaključno do 30. listopada 2018. godine.

 

  1. Pisana mišljenja, primjedbe i prijedlozi koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

 

Pročelnica
Ines Pulić, mag. ing. aedif.

 

Dokumentacija:
IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA 43 POSLOVNA ZONA MIŠNJAK
SAŽETAK ZA JAVNOST