NATJEČAJI ZA MALE I MLADE POLJOPRIVREDNIKE

18.10.2021. - 18:15 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 326 puta

 • Google+

 

Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dva nova natječaja za male i mlade poljoprivrednike iz Mjere 6 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020.

 

 • Natječaj za provedbu Podmjere 6.3. »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava« – provedba tipa operacije 6.3.1 »Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava«

 

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Mladi poljoprivrednici od 18 do 40 godina:
 • nositelj/odgovorna osoba u:
 • OPG,
 • Obrt u kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost, upisana u obrtnom registru,
 • Trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata.
 • po prvi put postavljen kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja zahtjeva za potporu,
 • nije postavljen kao nositelj/odgovorna osoba, ali će to postati najkasnije kod podnošenja zahtjeva za isplatu prve rate i ne kasnije od tri mjeseca od dana sklapanja Ugovora o financiranju.

 

Ako u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mladi poljoprivrednik:

 • podnosi poslovni plan za OPG ili obrt, a nije nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva, zahtjev podnosi mladi poljoprivrednik,
 • podnosi poslovni plan za OPG ili obrt, a postavljen je kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva, zahtjev podnosi OPG, odnosno obrt,
 • podnosi poslovni plan za trgovačko društvo, mora biti upisan kao odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva u trenutku podnošenja Podnosi poslovni plan za trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.
 •  

Mladi poljoprivrednik mora imati stručna znanja i vještine za obavljanje poljoprivredne djelatnosti najkasnije kod podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, ali ne kasnije od 24 mjeseca od dana sklapanja Ugovora pod uvjetom da su potrebe navedene u poslovnom planu.

 

Prihvatljivost projekta:

 • Korisnik mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od 8.000 do 49.999 eura i biti u rangu mikro ili malog poduzeća.
 • Korisnik podnosi poslovni plan za jedan sektor isključujući cvijeće, gljive, sjeme i sadni materijal, rasadnike, puževe.
 • Korisnik mora ostvariti povećanje proizvodnog kapaciteta kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata od najmanje 10% u odnosu na veličinu SO iz dostavljene potvrde u Zahtjevu za potporu i aktivnostima kojima će doprinijeti obnovljivim izvorima energije (sunce, biomasa) i/ili digitalizaciji, pri čemu se proizvedena energija i digitalizacija koriste u svrhu proizvodnje proizvoda iz Priloga I. Ugovora.

Prihvatljivi troškovi:

 • sve aktivnosti/troškovi vezani uz proizvodnju proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koji su unutar sektora predviđeni poslovnim planom,
 • sva mehanizacija, strojevi i oprema moraju biti novi i neupotrebljavani.

Financiranje:

 • Visina potpore po korisniku:
 • 50.000 eura fiksno
 • Intenzitet potpore: 100%

 

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. studenoga 2021. godine od 12:00 sati do 28. prosinca 2021. godine do 12:00 sati. Detaljnije pogledajte ovdje.

 

 • Natječaj za provedbu Podmjere 6.1. »Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima« – provedba tipa operacije 6.1.1 »Potpora mladim poljoprivrednicima« 

 

Prihvatljivi korisnici:

 • Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine od 2.000 do 7.999 eura u rangu mikro ili malog poduzeća:
  • SOPG,
  • OPG,
  • Obrt u kojem je poljoprivreda pretežita djelatnost, upisana u obrtnom registru,
  • Trgovačko društvo kojem je poljoprivreda glavna djelatnost upisana u Registru poslovnih subjekata,
  • Zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,

Prihvatljive aktivnosti:

 • Prihvatljive su sve aktivnosti vezane uz obavljanje primarne poljoprivredne proizvodnje sukladno Prilogu I. Ugovora.
  • Sva mehanizacija, strojevi i oprema moraju biti novi i neupotrebljavani.

Prihvatljivost projekta:

 • Korisnik mora podnijeti poslovni plan za samo jedan sektor isključujući cvijeće, gljive, sjeme i sadni materijal, rasadnike, puževe.
 • Korisnik mora ostvariti povećanje proizvodnog kapaciteta kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata od najmanje 25% u odnosu na veličinu SO iz dostavljene potvrde.
 • Korisnik mora u poslovnom planu definirati aktivnosti kojima će doprinijeti obnovljivim izvorima energije (sunce, biomasa) i/ili digitalizaciji pri čemu se proizvedena energija i/ili digitalizacija mora koristiti u svrhu proizvodnje iz Priloga I. Ugovoru koja je predviđena poslovnim planom.
 • Procijenjeni iznos prihvatljivih troškova vezanih uz aktivnosti povećanja SO i obnovljivih izvora energije i/ili digitalizacije moraju biti planirane u ukupnom iznosu od najmanje 50% iznosa potpore.

Financiranje:

 • Visina potpore po korisniku iznosi 15.000 eura
 • Intenzitet potpore: 100%

 

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. studenoga 2021. godine od 12:00 sati do 28. prosinca 2021. godine do 12:00 sati. Detaljnije pogledajte ovdje.