OBAVIJEST DUNDOVA d.o.o.

22.11.2021. - 15:12 Grad Rab - Obavijest | Objavio: Admin | pregledano 240 puta

  • Google+

 

OBAVIJEST DUNDOVA d.o.o. O IZMJENI

RASPOREDA ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA

ZA RAZDOBLJE OD 22.11.2021. DO 31.12.2021. GODINE

 

Obavještavamo sve korisnike javne usluge prikupljanja komunalnog otpada da će Dundovo d.o.o. u razdoblju od 22. studenog 2021. do 31. prosinca 2021. godine smanjiti učestalost prikupljanja reciklabilnog otpada na području Grada Raba.

 

Prema izmijenjenom rasporedu, prikupljanje otpadne plastike i papira (žuti i plavi spremnik), vršit će se jednom u dva tjedna za svako pojedino naselje. Svi korisnici, u slučaju potrebe, za odlaganje papira i plastike mogu koristiti spremnike na javnim površinama i reciklažno dvorište na pretovarnoj stanici.

 

Odvoz miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada te otpadnog stakla vršit će se i dalje prema uobičajenom rasporedu odvoza otpada.

 

Molimo sve korisnike da se pridržavaju navedenih dana odvoza otpada u izmijenjenom rasporedu, te se zahvaljujemo na razumijevanju za izmjene donesene u svrhu osiguranja nesmetane usluge odvoza komunalnog otpada u uvjetima trenutne epidemiološke situacije.

 

Dundovo d.o.o.